Vi arbetar aktivt med att vidta förebyggande åtgärder med anledning av COVID-19. Läs mer under NYHETER. NOTERA! Fredag den 5 juni, dag för helgdag stänger vi 12 - inga order i e-handeln hanteras efter kl. 12.00 dag före helgdag.

FALSKARTONG

Beteckningen falskartong kommer från engelskans folding box board som kartongproffsen för kortare till FBB. Till skillnad från homogenkartong byggs falskartong upp av olika massa typer, men alltid med någon form av mekanisk massa i centerskiktet. Det ger inte samma seghet och rivstyrka men å andra sidan får falskartong högre styvhet och bulk tack vare sin uppbyggnad. Något som också ger en ekonomisk fördel eftersom du kan välja en lägre ytvikt med bibehållen stagda.

Serimatt (14 Artiklar)

Liksidig högvit kartong av 100% nyfiber, för displayer, hängande skyltar och butiksreklam inomhus. Ger mycket bra tryckkvalitet och håller sig plan. Rekommenderas för offset, screen och planskrivare. Serimatt kan enkelt skäras, bigas, perforeras och stansas. Kan beroende på applikation ersätta plastmaterial.

White Duo (7 Artiklar)

LOSO_WhiteDuo_00_07122018.eps

White Duo är en vit liksidig falskartong med mycket bra styvhet och suverän rivstyrka.

Exel Duo (1 Artiklar)

LOSO_OPAQUE_PLAYING_CARDS_BOARDS_00_31072012.eps

Exel Duo är en vit liksidig skyltkartong (FBB) med mycket bra styvhet och suverän rivstyrka.

MetsäBoard FBB Prime Bright (39 Artiklar)

Metsaboard Logo

FSC certifierad falskartong - GC1 - med semiglossbestruken framsida och lätt bestruken baksida. Kartongen består av 3 skikt där mellanlagret är blekt mekanisk trämassa, vilket ger en god styvhet och hög bulk. MB Prime Bright NEW ersätter kvaliteterne MB Prime (Carta Elega) och MB Prime Bright (Carta Integra). Kvaliteten har nu högra vithet, och är FSC certifierad.

Crownboard Prestige (20 Artiklar)

LOSO_BK_Logo_30062016_jpg

Crownboard Prestige är en vit oliksidig falskartong (FBB) med mycket bra styvhet och suverän rivstyrka.