Vi arbetar aktivt med att vidta förebyggande åtgärder med anledning av COVID-19. Läs mer under NYHETER.

ALLA PRODUKTER

TRANSPORTKONTROLL

För stötskydd, utfyllnad eller skydd mot skakningar och slag. Ett brett utbud av produkter och system som ger extra skydd för dina ömtåliga varor under transport. Dessa material ger skydd mot stötar och vibrationer, eller fyller ut håligheter för perfekt passform.

    Shockwatch (0 Artiklar)

    Etikett med fallindikering, ändra färg när du överskrider ett definierat accellerationsvärde.

    Tiltwatch (0 Artiklar)

    Indikator för produkter som är känsliga för lutning. Lyser rött när den lutas mer än 83 grader. Okänslig för fukt, temperatur mm.