Användningsområde Packaging

Heavy-Goods_ContentPage_259x194.jpg

Emballering  av tungt gods

Skydd för tungt gods under transport och förvaring.

Tungt gods som fraktas – som maskiner och stålspolar – kräver särskilt förpackningsmaterial. Det breda sortiment Antalis Packaging kan erbjuda är just vad du är ute efter.

 

 

 

Produkt Beskrivning Användningsområden Fördelar

Spjälemballage för tungt gods

Smidigt spjälemballage för tungt gods tillverkat av hårda och mjuka fiberband.

Skyddsemballage för att linda in långa, platta och runda artiklar och pallar.

Lämpat för en lång rad olika innehåll, kan återanvändas, begränsad förpackningsvolym.

Bandning

PP- eller PET-band för användning i olika bandningssystem.

För att säkra pallar och buntning av löst gods. Används som stöldskydd.

Kan användas överallt, mycket rivtåligt, värme- och UV-beständigt, möjligt med individuellt tryck.

Masterline 480P manuella bandningsapparater

Batteridrivet bandningsverktyg för att säkra pallar med band.

Bandning och buntning av särskilt tungt gods med varierande form.

Automatisk spänning, försegling och avskiljning av bandet med ett par enkla grepp. Lätt att använda.

Utfyllnad

Stuvpåse av film eller kraftpapper för säker transport av pallar och transporterat gods.

Utfyllnad av tomrum mellan gods under lastbilstransport.

Finns i olika dimensioner och material. Oerhört utrymmesbesparande innan det fyllts.