Användningsområde Packaging

Export_ContentPage_259x194.jpg

Exportemballage 

För säkra transporter till andra klimatzoner.

När gods skickas genom olika klimatzoner eller till sjöss garanterar exportemballage att paketets innehåll kommer fram oskadat till sin destination. Vi ger dig gärna råd.

 

 

Klimatkontrollerat emballage

  1. 1 Som regel används en träpall täckt med bottenfilm som underlag. Förpackningen fästs sedan i pallen med låsskruvar.
  2. 2 Produktens vassa hörn och kanter skyddas med vanligt förpackningsmaterial som skumplast för att undvika att det går hål i filmen.
  3. 3 Påsarna med desickant läggs i emballaget. De absorberar eventuell fukt som finns kvar. Fuktindikeringar kontrollerar fukthalten i emballaget.
  4. 4 Den andra delen av filmen som utgör yttre emballage svetsas fast vid bottenarket. Före försegling avlägsnas luft som finns kvar i emballaget tillsammans med det mesta av resterande fukt. Filmen förseglar emballaget och skyddar innehållet från omgivande luft. Därmed är förpackningsprocessen klar.
  5. 5 Slutligen placeras vanligtvis ett skydd av trä runt förpackningen för att skydda godset från yttre påverkan som stötar.
Produkt Beskrivning Användningsområden Fördelar

Film av aluminiumbeläggning

Spärrskiktsmaterial för väderbeständiga exportemballage.

Skyddar mot korrosion och klimatpåverkan under sjötransport och transport till tropikerna.

Mycket hög beständighet mot fett, vatten, ånga och mekanisk påverkan.

Desickantpåsar

Aktivt lergranulat i pappers- eller vävpåse som absorberar och håller inne fukt i luften.

Skyddar anläggningar och maskiner av alla slag mot fukt under transport och förvaring.

Tillsammans med spärrskiktmaterial ger det ett starkt och pålitligt skydd mot rost.

Korrosionsskyddsfilm

Blåaktig transparent rivtålig film som impregnerats med rostskyddande ämnen enligt VCI-metoden.

Används i form av skydd eller mellanlägg för att skydda metall.

Säkrare skydd mot korrosion, lätt att bearbeta, transparent och därmed hög synlighet (t.ex. vid tullkontroll).

Sammansatt film

Väderbeständig och oerhört rivtålig sammansatt film av två motvända HDPE-filmer.

Rivtåligt skyddsemballage för transport (lastbil, fartyg, järnväg) och förvaring utomhus.

Låg genomsläpplighet för vattenånga, oerhört rivtåligt och kan återanvändas.

Plywoodlådor

Vikbar transportlåda av björkplywood med galvaniserade stålband- och profiler.

Lätt och utrymmesbesparande export-, transport- eller återanvändbart emballage.

Lägre förvarings- och transportkostnader tack vare att de levereras platta och går snabbt att montera.