Användningsområde Packaging

Corrosion-Protection_ContentPage_259x194.jpg

Rostskydd 

Vi har receptet mot rost!

Rost kan ställa till med allvarliga skador på metallkomponenter. Specialförpackningar för korrosionsskydd hindrar uppkomst av rost. Fråga våra förpackningsexperter om råd när du ska välja.

 

 

Corrosion-Protection_PackagingApplications_119x89.jpg

VCI – receptet mot rost!

VCI rostskydd skyddar på följande sätt: ett underlagsmaterial (papper eller film) impregneras med VCI (Volatile Corrosion Inhibitors – flyktiga korrosionshämmare) som hela tiden avger sina aktiva ämnen. Inuti det täta emballaget bildas en så kallad VCI-atmosfär. De aktiva VCI-ämnena avsätts på metallens yta och bildar ett vattenavstötande skyddsskikt så att metallen inte kan reagera med fukten. När emballaget åter öppnas avdunstar de aktiva ämnena från metallytan. Senare steg i tillverkningsprocessen påverkas inte.

 

 

Produkt Beskrivning Användningsområden Fördelar

Rostskyddspapper

Pålitligt rostskyddspapper som uppfyller särskilda krav och önskemål.

För säker och korrosionsfri transport av stål, järn och gjutjärn.

Inget behov av att olja eller fetta in. Det betyder att delarna inte behöver rengöras vid uppackning.

Spån för korrosionsskydd

Placeras i befintliga förseglade emballage för att hindra uppkomst av rost.

Lämpar sig mycket väl för transporter av CKD. VCI-depå som ger långtidsskydd. Kan förses med individuellt tryck.

Korrosionsskyddsfilm

Mycket rivtålig LLDPE-film som impregnerats med VCI

Transparent film i form av skydd och mellanlägg för att skydda metall.

Tack vare den transparenta filmen kan innehållet i förpackningen när som helst inspekteras utan att denna öppnas.

Desickantpåsar

Aktivt lergranulat i pappers- eller filtpåse som absorberar och håller inne fukt i luften.

Skyddar installationer och maskinverktyg av alla slag mot fukt under transport och förvaring.

Ger i kombination med spärrskiktsmaterial ett tillförlitligt skydd mot korrosion.

Film av aluminiumbeläggning

Spärrskiktsmaterial för exportemballage som är beständigt mot vattenånga.

Skydd mot korrosion och klimatpåverkan under sjötransport och transport till mottagare i tropiska områden.

Mycket tåligt mot mekanisk påverkan, fettbeständigt, väderbeständigt och beständigt mot vattenånga, rivtåligt.