Användningsområde Packaging

Stötdämpande 

Stötdämpande för perfekt skydd

Under hantering, förvaring och transport utsätts paket för stötar och vibrationer, samt riskeras att tappas, välta, pressas ihop osv. För att skydda dem används stötdämpande material och emballage som är anpassade efter produkten och förpackningen.

 

 

Transportkedja

  1. 1 Produktion
  2. 2 Produkterna förpackas: risk för repor och mindre stötar vid hanteringen
  3. 3 Palletering och lastning: risk för mindre stötar och slag, vibrationer och sammanpressning vid stapling
  4. 4  Transport: risk för vibrationer, skakningar innuti ytterförpackningen, temperaturvariationer och stötar
  5. 5  Hantering på logistikcentral: risk för att last tippar eller tappas och utsätts för stötar, vibrationer och skakningar
  6. 6 Transport: risk för vibrationer, skakningar, att last glider omkring i lastbilen, kollisioner och temperaturvariationer
  7. 7 Ankomst till leveransorten: risk för mindre stötar eller slag och för att last tippar eller faller och påverkas av långtidsförvaring
Produkt Beskrivning Användningsområden Fördelar

System med luftkuddar

Apparat för att tillverka luftkuddar med intern kompressor

Staga upp och skydda lätta artiklar i yttre förpackning och skydda mot stötar

Systemet är smidigt att använda och lätt att installera, underhålla och använda

Dämpningssystem med luftkuddar

System för att tillverka större luftkuddar av film

Optimalt skydd mot stötar för att undvika transportskador

Sparar tid genom att kuddarna tillverkas mycket snabbt och utrymmesbesparande genom att begränsat förvaringsutrymme krävs

System för papper

System för utfyllnad och stötdämpning med förpackningspapper

Flexibelt dämpningsmaterial för att fylla tomrum och staga upp varor i ytterförpackning

Mindre förpackningsmaterial krävs och det är tidsbesparande genom att pappersdynorna tillverkas snabbt och effektivt

Bubbelfolie

Bubbelfilm av samextruderade filmer med spärrskiktsmaterial

Stötdämpande för att fylla tomrum och skydda mot stötar, slag och vibrationer

Spärrskiktet hindrar att luften tränger ut ur bubblorna och minskar risken för transportskador

Påse med luftkuddar

Påse av treskikts bubbelfilm

Skydd mot stötar och för att skydda ytor mot repor, fukt och damm

Påsen är lätt att använda och mångsidig och har en praktisk självhäftande förslutningsmekanism