Användningsområden Storformat

POS-and-POP-Materials_ContentPage_259x194.jpg

Inomhusreklam 

Skyltar och reklamplakat vid det aktuella försäljningsstället är en mycket viktigt del i den planerade kampanjen. Här måste budskapen vara extremt ”köp-mig-nu” orienterade och leda till inköpsbeslut hos kunden. Inomhusreklam kan också ha mer långsiktig varumärkesbyggande karaktär men allt som oftast och ju närmare produkten vi kommer desto mer ”3 för 2, ”cykel på köpet” och 99,90 kan vi läsa på skyltarna.

 

POS-POP 

POS (point-of-sales) och POP (point-of-purchase) displayer är en specialiserad form av annonsering i butiker.

Läs mer

Hängande skyltar

Hängande skyltar kommer i alla möjliga former och storlekar. Det är ett mycket effektivt sätt att få uppmärksamhet på och genom att trycka två olika budskap på varje skylt utnyttjar du möjligheterna maximalt.

Läs mer

Golvreklam 

Golvreklam är effektivt för att fånga kundernas uppmärksamhet. Det är en metod som skiljer sig väsentligt från butikens vanliga kommunikationskanaler. Det är också effektivt att använda golvreklam i mässmiljö. Golvreklam kan också användas för att styra om trafik, öka uppmärksamheten på ett specifikt område eller produkt samt öka variationen på din kommunikation.  Golvreklam kan användas både inom – och utomhus på gator, vägar, trappor och torg.

Läs mer

Ljuslåda 

I en ljuslåda kommer bakgrundsbelysningen bakifrån det tryckta mediet och bilden blir extra framhävd med mörker runt sig. Effekten i en ljuslåda bestäms av placeringen, bilden, belysningstyp (lysrör, lampor eller LED) samt vilket media som används. Ljuslådor används både utom- och inomhus och kan variera i storlek då de kan användas i allt från små butikshyllor till stora ljuslådor vid flygplatsernas parkeringsplatser.

Läs mer
paperman