Användningsområden Storformat

viscom_backlit_259x194.jpg

Ljuslåda 

I en ljuslåda kommer bakgrundsbelysningen bakifrån det tryckta mediet och bilden blir extra framhävd med mörker runt sig. Effekten i en ljuslåda bestäms av placeringen, bilden, belysningstyp (lysrör, lampor eller LED) samt vilket media som används. Ljuslådor används både utom- och inomhus och kan variera i storlek då de kan användas i allt från små butikshyllor till stora ljuslådor vid flygplatsernas parkeringsplatser.

viktigt att tänka på:

  •  När du ska välja material till ljuslådor bör först överväga tre kritiska alternativ; storlek (inte alla material passar till de riktigt stora ljuslådorna), utom- eller inomhus och livslängd. Detta vill sätta rätt standard och ger en fingervisning om vilket typ av material och produktionsmetod som bör väljas.
  •  Det rekommenderas ofta att välja matta, silka eller strukturerade tryckytor på mediet vid tillverkning av ljuslådor. Detta kan vara polyesterfilm, textile eller en banderoll.
  •  Tryckkvalitet är viktig då bakgrundbelysning tillåter starka färger samtidigt som alla fel i trycket kommer att syn as desto mer. Mediet kan dessutom ha en bestrykning som ökar spridningen av ljus, v ilket gör att du kan dimma ned LED lamporna och spara en del i driftskostnader. Det är dessutom en god idé att se till att alla media du använder inomhus är brandklassade.
  • Rekommenderade produkter: Magic SBL7, Coala Backlit Textile, Digitex Heylux, Chantaffiche Whiteback

Magic SBL7

Vit polyester film för frontprint till ljuslådor, både inom- och utomhus. Hög skraptålighet och fantastisk bildåtergivning.

Beställ

Coala 
Backlit Textile

Lätt polyestertextil för ljuslådeapplikationer. För solvent och UV inkjet. Oeko-Tex certifierad.

Beställ

Digitex Heylux

Helt PVC-fri akrylbestruken polyester för ljuslådor. Återvinningsbar och brandklassad. Ger mycket fina tryckresultat. Kan printas i solvent, UV och latex bläck.

Beställ

Chantaffiche 
Whiteback

Våtstarkt papper för ljuslådor.

Beställ
paperman