Antalis kundcenter öppettider är Måndag - fredag 08:00-16.30. Vi arbetar aktivt med att vidta förebyggande åtgärder med anledning av COVID-19. Läs mer under NYHETER.

Försäljningsvillkor

 

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER


LAGERORDER
Med lagerorder avses order som levereras från Antalis lager i Stockholm, Göteborg och Malmö.


PAKET/BRUTNA PALLAR/KONTORSPAPPER
Sammanräkning får ske av hela det lagersortiment som ingår i prislistan. Detta innebär att den priskolumn (1–7) tillämpas som svarar mot orderns totala storlek. Prislistans lager­sortiment prissätts alltså enligt orderns totala vikt/pallpris. Tillbehör, färg, kuvert, själv­häftande m.m. prissätts däremot från orderns totala grundvärde enl kolumn 3. I de fall mindre kvantiteter än hela paket eller förpackningar medges för leverans finns detta angivet på prisbladen. För brutna förpackningar utgår tillägg som anges på prisbladen.


RISMARKERAT/BULKPACKAT
Prissättning sker efter antalet pallar per leverans och leveransmottagare. Sammanräkning får ske med Kontorspapper/Paket/brutna pallar. Debitering sker i den kolumn som motsvarar den totala orderkvantiteten. Leverans sker inom tre arbetsdagar.


FORMULÄRPAPPER
Prissättning sker enligt orderns totala vikt per leverans och leveransmottagare. Sammanräkning får ske av samtliga lagerartiklar formulärpapper. Order levereras från Antalis lager inom tre arbetsdagar från det att ordern kommit oss tillhanda.


LEVERANSVILLKOR OCH PRISVILLKOR
”Allmänna Leveransbestämmelser vid försäljning av papper och övriga produkter" utarbetades 2011 av Svenska Pappersgrossistförbundet. Leveransdagens pris gäller. På prislistans pris tillkommer mervärdeskatt.

Läs mer om våra leveransvillkor (pdf).
Allmänna leveransvillkor bilaga 1 (pdf).


LOGISTIK- OCH ENERGITILLÄGG
På varje faktura debiteras ett logistik- och energitillägg på 3,9 % av det totala ordervärdet exklusive moms.


FRAKTBESTÄMMELSER
Leveranser från våra lager sker fraktfritt. Leverans sker för varje order, vid ett tillfälle, till en mottagare och levereras till lastkaj eller motsvarande vid gatuplan på mottagaradressen. Vid leverans till andra leveranspunkter på mottagaradressen tillkommer kostnader för uppbärning. Antalis förbehåller sig rätten att leverera på europallar samt att debitera för dessa. Vid leverans med extern fraktförare kan reglering ske via pallpool. Om leveransadressinformationen ej är tillräcklig tillkommer kostnader för att hantera återtag och ny leverans till mottagaradressen.
 
För kostnader för extra tjänster vid distribution, så som avisering och uppbärning, se vår servicekatalog.


UNDANTAG
Vid order understigande 3000 kr debiteras småordertillägg på 295 kr.


EXPRESSLEVERANS
För expressleveranser över 70 kg med budbil debiteras faktisk transportkostnad plus en administrativ avgift. Kontakta Kundcenter för mer information.


RESTORDER
Kan order inte slutlevereras vid överenskommen tidpunkt sker delleverans. Återstående del levereras snarast till samma villkor som om hela ordern levererats i en sändning.


RETURER
Köparen äger rätt att returnera obrutna och oskadade förpackningar innehållande lagerförda artiklar. Returrätt inom 30 dagar från leverans. Frakt av dessa förpackningar ombesörjs och betalas av köparen. Kreditering sker av fakturerat belopp med avdrag av 10 procent dock lägst 300 kr.


BETALNINGSVILLKOR
Kredit och betalningsvillkor avgörs efter individuell prövning av vår kreditavdelning. Under normala omständigheter ges betalningsvillkoret 30 dagar netto från fakturadagen.


DRÖJSMÅLSRÄNTA
16 % från fakturans förfallodatum.

 

PURCHASE TERMS AND CONDITIONS
 

 

paperman