Infocenter Antalis AB

sakerhet_fara_259.jpg

Säkerhetsdatablad Antalis AB

 
Ansvaret för att upprätta ett säkerhetsdatablad för en kemisk produkt ligger på tillverkaren eller importören. Aktörer längre ner i distributionskedjan kan också behöva ta fram och tillhandahålla säkerhetsdatablad. De kan använda sina leverantörers blad, men kan ibland behöva anpassa innehållet. Alla som tillhandahåller säkerhetsdatablad har ansvar för att informationen i bladet är korrekt, även om de inte har tagit fram bladet själva.
 
Säkerhetsdatablad ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska samt innehålla alla uppgifter som är viktiga att veta för att förebygga skador på människor och miljö. De ska också vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk.
 
 

Miljösammanställning 

Environment_procurement_policy_119x89.jpg

Returpapper 

Recycled_119x89.png

FSC och PEFC

Environment_Certifications_119x89.jpg

ECF och TCF

ECF_TCF_119x89.png

Papper i kretsloppet

Environment_atervunnet_119x89.png

Papper i jämförelse med...

Tomater_119x89.png

Miljölänkar 

Environment_Links_119x89.png

svanen & EU Blomman

Här hittar du mer information om Svanen och EU Blomman och dess innebörd.