Miljö

ECF,  TCF och PCF

Blekning
Det finns inga av våra leverantörer som tillverkar papper av massa som blekts med klor. Däremot förekommer både TCF- och ECF-blekt papper.

TCF
Innebär att man bleker massan utan använda klorhaltiga kemikalier.

ECF
Innebär att man inte använder elementär klor vid blekningen av massan. Istället utnyttjar man klordioxid, som inte reagerar på samma sätt som klor vid blekningen. Genom en kombination av syrgasblekning och modern ECF-blekning får man ämnen som lätt bryts ned och som därmed inte påverkar miljön på samma sätt som vid klorblekning.

PCF
Begreppet PCF förekommer ibland när det gäller returpapper. PCF står för Process Clorine Free. Inget klor har använts vid blekning/rening av returfiber eller nyfiber som ingår i papperet.