Antalis kundcenter öppettider är Måndag - fredag 08:00-16.30. Vi arbetar aktivt med att vidta förebyggande åtgärder med anledning av COVID-19. Läs mer under NYHETER.

Infocenter Miljö

Environment_Certifications_259x194.jpg

FSC  och PEFC

Välmående skogar
Ett PEFC- eller FSC®-certifierat skogsbruk innebär att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt som uppfyller långsiktigt uppställda ekologiska, sociala och ekonomiska mål. Genom att välja PEFC- eller FSC®-certifiering, väljer vi att respektera skogen som den livsviktiga, förnyelsebara naturresurs den faktiskt är. Och som allt för länge har tagits för given. Eller vad sägs om skövlingen av regnskog, minskad biologisk mångfald, rubbade ekosystem och andra förödande följder av kortsiktigt skogsbruk? Både PEFC och FSC® bildades för att säkra skogarnas välmående.

FSC®
Forest Stewardship Council, FSC®, är en global, ideell organisation som syftar till att främja ansvarsfullt skogsförvaltning över hela världen. FSC® definierar standarder baserade på överenskomna principer för ansvarig skogsförvaltning som stöds av miljömässiga, sociala och ekonomiska intressenter. För mer information, besök www.fsc.org.

PEFCTM
PEFCTM Council (The programme for the Endorsment of Forest Certification schemes) är en internationell som stöder ansvarigt skogsbruk genom skogscertifiering och märkning av produkter baserade på trä. Produkter märkta med PEFCTM-certifiering och / eller logotyp garanterar kunder och slutanvändare att råvaran kommer från hållbart skogsbruk.

PEFCTM eller FSC®?
Egentligen är det bara två olika sätt att säga samma sak – att skogen är viktig. PEFCTM och FSC® är de största och mest kända certifieringssystemen för hållbart skogsbruk och båda granskas av extern, neutral tredjepart. Så, PEFCTM eller FSC®? Vilken av dem vi än väljer främjar vi den lilla, lilla andel skogsbruk som certifierats för sitt ansvar.

Besök gärna http://www.pefc.se/ eller http://www.fsc.org/

Spårbarhet – från träd till trycksak
Papper som innehåller massa från PEFC- eller FSC®-certifierade skogar får märkas med respektive organisations symbol. Det betyder att hela kedjan från träd via massa och pappersbruk fram till pappersark följer de rutiner som certifieringen kräver. Hela kedjan ska kunna spåras och är en certifiering i sig. Den kallas CoC, Chain of Custody. Spårbarheten omfattar även tryckerier, trycksaker och grossister.

Certifierade produkter
Antalis har CoC-certifikat för FSC® och PEFCTM sedan 2005.
Hör av dig till oss om du vill ha en sammanställning över våra skogscertifierade produkter.

paperman