Infocenter Miljö

Recycled_259x194.png

Papper  i kretsloppet

Pappers- och träprodukter är naturliga, ofarliga att använda och spelar viktiga roller, som bland annat informationsbärare, samt förpacknings- och byggnadsmaterial.
 

 

 

 

 

Kretsloppet

1. Koldioxid
Kol är vedfiberns viktigaste byggsten. När biobränslen som trä och papper bränns eller multnar frigörs kolet och återgår till luften som koldioxid. Där fångas det upp av de växande träden.

2. Skogen
De svenska skogarna har brukats i flera hundra år. Idag är tillväxten i våra skogar större än avverkningen. Skogsbruket har dock inneburit en gradvis förändring av livsvillkoren för en rad skogslevande växter och djur.

3. Användningen
Pappers- och träprodukter är naturliga, ofarliga att använda och spelar viktiga roller, som bland annat informationbärare, samt förpacknings- och byggnadsmaterial.

4. Fiberåtervinning
Cullulosafibrer kan återanvändas som råvara att på nytt göra papper av. Användningen av reurfibrer ökar snabbt i Europa. Dock krävs hela tiden påfyllning av ny, oanvänd fiber för att upprätthålla kvaliteten.

5. Tillverkning
Utsläppen från tillverkningen är minimerade. Utvecklingen går mot slutna system. En betydande del av energibehovet täcks genom interna biobränslen.