Infocenter Office

Communique_labels_259x194.png

Etiketter 

Communiqué har ett brett sortiment vita etiketter av träfritt maskinglättat papper. Etiketterna har god opacitet och ger mycket god tonervidhäftning. Papperet är baserat på ECF blekt massa. Communiqué finns i ett stort antal format.

Se vårt sortiment:

 

 

Användning:
Etiketterna är anpassade för laser, kopiering och inkjet. Etiketter har ett stort
användningsområden allt från adresser och instruktioner till etikettering av produkter.

Trycktekniker:
Adesivet är transparent och permanent häftande.
Adesivet är akrylbaserat samt lösningsmedelsfritt.

Garantier:
Lägsta appliceringstemperatur för Communiqué är 0°C.
Användningstemperaturen ligger från -20°C till +100°C.
Etiketterna är hållbara i 4 år vid lagring.
Lagring skall ske vid 20°C /50% RH.

Miljörekommendationer:
ECF