Infocenter Office

Hålat  papper

Det finns olika standarder när det gäller hålat kontorspapper.

Den vanligaste som vi känner till är den Svenska standarden, SWE.