Infocenter Packaging

Nicola_Opitz_259x194.png

AIKA 

Internationella relationer

Antalis har sedan länge samarbeten med stora kunder på internationell nivå. Antalis team av internationella key account managers arbetar med att ta fram och implementera ramavtal inom hela koncernen, med lokalt stöd i 34 länder inom Europa. Nicola Opitz är chef för Antalis International Key Accounts (AIKA) och arbetar själv operativt och väldigt nära sina kunder. Nicola hävdar att lyckade internationella samarbeten vilar på samma grunder som de lokala – nyckeln är att vara intresserad av sin kund, att bry sig om sin kund och se till att kunden får den hjälp han behöver. 

”Förutom vår starka närvaro i hela Europa och vårt starka sortiment är vår nyckel till framgång engagerad och professionell personal som verkligen gillar sitt jobb” berättar Nicola.

”När jag träffar en ny potentiell kund presenterar jag väldigt kort vad Antalis står för. Sedan håller jag tyst och lyssnar på vad kunden vill. Jag är övertygad om att ett äkta intresse för kunden är det enda sättet till framgång. Du kan aldrig vinna en kund om han eller hon inte litar på dig, du måste vara ärlig i det du säger men också i ditt intresse. Jag har faktiskt inte en enda kund som jag inte gillar personligen.”

När AIKA har slutit ett internationellt avtal återstår att också implementera samarbetet i de länder som samarbetet omfattar. Ett viktigt steg är när både de internationellt och lokalt ansvariga träffas för att gå genom avtalet och allt det praktiska. Det är ett avgörande möte och mycket handlar om att lära känna varandra. Nicola berättar: ”Det gäller att känna in atmosfären. Om den lokale kunden varit missnöjd med sin tidigare leverantör mottas vi ofta med öppna armar och då faller det mesta på plats väldigt enkelt. Men det kan ju också vara precis tvärtom – att kunden varit väldigt nöjd och kanske till och med haft en tät relation med in tidigare leverantör och inte alls är intresserad av att byta. Då är det viktigt att respektera det, och sakta men säkert bevisa vad vi går för. Kanske börjar vi med ett fåtal produkter för att utvärdera och arbeta därifrån.”

Rätt produkt, rätt kvalitet, rätt pris – allt det är en förutsättning. Men ett gott samarbete handlar om att vara intresserad av sin kunds vardag och av att vårda relationen.