Infocenter Packaging

Jorden_plast_720_194.png

 

 

5 steg för en mer miljövänlig förpackningshantering


Trots att vi har blivit markant bättre på att återvinna plast och emballage/kartong, hamnar mer 
än 6 miljoner ton plast i haven*. Plast är inte biologiskt nedbrytbart och skapar därför problem för
miljön och livet i haven. Vi har alla ett ansvar att försöka minimera plast och emballageförbrukning 
och därför listar vi här 5 goda råd för din verksamhet.

          

et1.png

 

 

 

 

     RÄTT KARTONG FÖR UPPDRAGET?

En sak man ofta hör är att vi väljer för stora kartonger i förhållande till produkten
vi vill skicka. Det är inte bara dåligt för miljön utan påverkar också logistik- och
fraktkostnader samt produktiviteten då det går åt mycket tid åt hantering och
sortering. Ofta använder vi för stor ytterkartong på grund av att produkten som
ska packas och kartongen inte är anpassade för varandra. Vidare leder detta
dessutom till att onödigt mycket packmaterial måste användas. Ett sätt att
undvika detta är att utöka antalet storlekar, kvaliteter och varianter av kartonger.

Lyft fram andra aspekter av dina förpackningskostnader än kilopris och lagerbindningen.
Ta också hänsyn till kostnader som exempelvis hur mycket extra fyllnadsmaterial behövs
för att skydda en produkt i en för stor kartong eller skillnaden i fraktkostnader på en stor
kartong jämfört med en liten.

 

 

to.png

 

 

 

 

UPPRÄTTA EN FÖRPACKNINGSPOLICY

Miljö och CSR har säkert redan en central roll i din verksamhetsstrategi, men det
kan även vara en god idé att formulera en särskild policy för förpacknings-
konsumtionen i företaget, om ni inte redan har det. Det kan exempelvis vara att
ni endast använder återvinningsbara förpackningar eller har särskilda
avfallshanteringsförfaranden.

 

tre.png

 

 

 

VÄLJ RÄTT KVALITET

En utmaning i många företag är att rätt förpackningslösningar inte finns tillgängliga
när medarbetarna behöver den och att de istället använder alternativa lösningar, 
som inte är anpassade till försändelsen. Att bara ha en typ av låda, folie eller tejp
är sällan tillräckligt för alla förpackningsbehov. Till exempel måste en sträckfilm av
lägre kvalitet, i motsats till en högkvalitativ sträckfilm, svepas många gånger runt
en tung pall för att stabilisera den. Det är därför viktigt att ha flera nödvändiga
kvaliteter tillgängliga på förpackningsstationer och i lager.
 

fire.png

 

 

 

        ÖVERVÄG ALTERNATIVA PAKETLÖSNINGAR

Det finns en mängd möjligheter och nyheter inom förpackningar och emballage
och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla. Genom att vara beredd på en
del förändringar och att tänka lite utanför boxen kan man ha mycket att vinna.
Många företag använder t.ex. frigolit som fyllnadsmaterial eftersom den har en
bra stabilisering och skydd. Problemet är att det tar upp mycket lagringsutrymme
och är svårt att hantera. Ett alternativ är luftkuddar som tar mindre plats på
lagret samtidigt som de är lätta att återvinna.
 
Överväg också att utveckla en skräddarsydd förpackningslösning, utformad och
anpassad utefter ditt företags unika behov. Detta kan reducera en stor del av
behovet av paketfyllnad samtidigt som du förbättrar dina interna processer,
eftersom emballaget är utformat för att integreras direkt i produktionen.
 
 
 

Fem.png

 

 

 

VÄLJ EN ÅTERVUNNEN PRODUKT

Välj om möjligt biobaserade material vid inköp av nya emballagematerial. En
miljömedveten och hållbar förpackning är även ett starkt säljargument, och
emballaget blir en del av din marknadsföring. Börja med att undersöka om du
kan ersätta något av dina plastemballage mot ett bionedbrytbart material som
är tillverkat av återvunnet papper. En genomgång av din verksamhets nuvarande
emballageförbrukning är ett viktigt steg för att kunna gå mot en mer hållbar
hantering. Kan ni kanske reducera mängden emballage ni använder eller kan ni
skifta till ett mer miljövänligt alternativ.
 
     

_______________________________________________________________________

boka_konsultation_.jpg