Infocenter Packaging

packaging_259x194.png

Viktigt  vid val av förpackning

Produktens egenskaper
Hur ser din produkt ut? Är den rund eller fyrkantig, eller kanske retav "omöjlig"? Är den utrymmeskrävande eller inte? Tjänar du på att packa en och en, eller flera produkter i samma förpackning?

Ömtålig eller stryktålig
Förpackningens främsta uppgift är att skydda innehållet. I hanteringen utsätts förpackningarna för varierande grader av beslastningar och mijöpåverkan. Den skyddande funktionen hos en förpackning är beroende av konstruktionslösningen, materialsammansättningen, tjockleken och ytbeläggningen.

Tillverkning och seriestorlek
Hur stor är din seriestorlek? En handrest förpackning är ofta billig i inköp, men den blir dyr i hanteringen om du packar mycket. Handresta förpackningar är därför bäst om du skall packa mindre serier. Snabbresta förpackningar viks även de för hand. De kan vara lite dyrare, men det kan du tjäna in genom att produktionskonstanderna bli lägre i det långa loppet. Fixturer kan användas för att yttterligare snabba upp uppresningen. Maskinresta förpackningar är för dig som jobbar med stora serier. Det är en satsning som förbättrar arbetsmiljön och som ofta gör att förpackningen blir billigare.

Hantering och distribution
Med rätt val av förpackning kan du underlätta hanteringen hos den som tar emot din förpackning. På så sätt kan du ordna så att din kund slipper onödiga kostnader. Din förpackning måste passa i kundens hanteringssystem, vare sig det är i butik eller inom industrin. Den bör kräva så få omlastningar som möjligt, vara lätt att öppna och passa i butikshyllan eller vid monteringslinan. En rationell och säljfärdig butiksförpackning kan ge stora besparingar och får lättare en fördelaktig placering i butiken. En rationell industriförpackning minskar din kunds kostnader och förbättrar arbetsmiljön.

Slutdestination och första intrycket
Förpackningen är det första en kund ser. Genom tryckt text och bild på utsidan har du en möjlighet att upplysa om innehållet och hur det ska hanteras. Dessutom kan du visa vem paketet kommer ifrån. En tryckt förpackning är det bästa sättet att marknadsföra innhållet och därigenom bidra till en ökad försäljning. Och det gäller inte bara i butik. En industriförpackning exponeras mycket vid transport och omlastning.

Återvinning
Förpackningen upphör inte att anvädas då den kastas. Ibland kan man använda lite mindre material i sin förpackning dels för att minska miljöpåverkan men också för att underlätta mottagarens källsortering.