Infocenter Print

Att  välja papper

Tre frågor för effektiva pappersval

Papper är ett medium med en bred flora av möjligheter för kommunikation. Möjligheter som man kan utnyttja mer eller mindre. Vi föreslår att du ställer tre frågor inför varje pappersval. Det är tre frågor som underlättar ett målinriktat och säkert pappersval.

1. Vad vill jag åstadkomma med trycksaken?
2. Ska papperet vara neutralt eller aktivt i kommunikationen?
3. Vilka pappersegenskaper är viktigast?

 

1. Vad vill jag åstadkomma med trycksaken?

• Använd papperskvaliteérnas olika möjligheter som medium för att uppnå det du vill med trycksaken.
 
Det första man bör göra när man ska välja papper är att koppla valet till själva målet med trycksaken. Här finns många goda möjligheter att ta vara på. Vi lägger ju ner en hel del möda och pengar på innehåll i text, bild och form. Varför ska vi då göra pappersvalet slarvigt eller slentrianmässigt? Papper är ju ett medium och därför även en viktig del av budskapet och kommunikationen.


2. Ska papperet vara neutralt eller aktivt i kommunikationen?

• Uppmärksamhet: Kan jag, med hjälp av papperet, få trycksaken att sticka ut mer från mängden? Tjänar det vårt syfte?
• Budskap: Kan jag förstärka trycksakens budskap och göra dem ännu mer trovärdiga genom ett genomtänkt pappersval?
• Image: Kan jag bidra till företagets image genom att välja ett visst papper?
• Blir det ett standardbetonat eller kreativt pappersval? Eller varför inte en spännande blandning av vanligt papper och effektpapper i samma trycksak?
 

Olika papper bär med sig olika budskap.

Det handlar om outtalade budskap som bara finns där och antingen stödjer det man vill säga eller motarbetar det. Eller håller sig mer neutralt. Papperets outtalade budskap samspelar med vad som sägs och visas i en trycksak. Och uppfattningen om vad papperet kommunicerar varierar mellan olika tidsepoker och målgrupper. Exempelvis kan reklam för exklusiva produkter passa bra på mycket olika papper beroende på sammanhang. Reklam för bilar görs ofta på glättat papper, medan vissa typer av konfektion och mode ofta exponeras på helt obestruket papper med grov yta. I en annan tid kan det vara tvärtom. Detta är både en smaksak och ett uttryck för tidens anda, olika livsstilar med mera.

Att sticka ut från mängden är ett annat syfte med ett genomtänkt pappersval. Att skapa kontraster och skillnader som mottagarna lägger märke till och minns. Men det är inte alls ett självändamål. Många gånger är det bäst att använda ett vanligt papper som mottagarna förväntar sig, andra gånger måste man ta till alla medel för att få uppmärksamhet och inte försvinna i informationsfloden. Det kan vara klokt att snegla på den första frågan: Vad vill jag åstadkomma? Huvudsaken är ändå att man bestämmer sig för om papperet ska ha en aktiv roll i kommunikationen. Då blir det lättare att gå vidare och göra ett bra pappersval.

Man måste våga prova något nytt om man vill utnyttja papperets styrka som medium fullt ut. Det ligger visserligen nära till hands att göra som förut, men då går man också miste om en massa möjligheter att göra kommunikationen effektivare. Känner man sig osäker på hur slutresultatet blir finns det flera sätt att minska osäkerheten. Känn på olika pappersprover eller beställ pappersdummies, titta på trycken i provsamlingarna och ta reda på vilka de trycktekniska begränsningarna är för det papper du vill välja. Inspirationen finns runt omkring dig, i andra trycksaker och i våra provböcker.

 

3. Vilka pappersegenskaper är viktigast?

Inget papper har alla fördelar. Det gäller att välja vilka egenskaper som är viktigast för respektive trycksak. Här är en checklista över elva viktiga egenskaper som beskrivs närmare i nästa avsnitt:

Papperets utseende och känsla
Bildtryck och raster
Färgåtergivning
Läsbarhet
Opacitet
Format
Efterbearbetning
Kostnad och upplaga
Vikt- och distributionskostnader
• 
Miljö

Alla papperskvalitéer har både möjligheter och begränsningar. De har olika möjligheter att kommunicera och samtidigt olika begränsningar när det gäller exempelvis tryckning och efterbearbetning. Och det går inte att kombinera alla fördelar i ett enda papper. Man måste med andra ord bestämma sig för vad som är viktigast. Ofta står önskvärda pappersegenskaper i motsatsförhållande till varandra, exempelvis bildkvalité, läsbarhet och känsla. Vill man till exempel skapa en speciell känsla genom att använda ett obestruket effektpapper får man pruta på detaljerna och färgåtergivningen i bildtrycket. Eller vill man för bildtryckets skull välja ett högbestruket glättat papper får man istället pruta på läsbarheten och styvheten i papperet och samtidigt se upp med opaciteten vid låga ytvikter.

Det finns många pappersegenskaper eller faktorer som är viktiga för slutresultatet i en trycksak. Vissa kan man kombinera i ett och samma papper, andra egenskaper måste man prioritera och välja, eller välja bort.

I de följande avsnitten ska vi gå igenom elva viktiga egenskaper hos papper, som alla har olika stor betydelse för olika trycksaker. Varje avsnitt börjar med en sammanfattning i punktform. Vi belyser och ger råd. Du väljer vad som är viktigt för just din aktuella trycksak.