Infocenter Print

Format 

• Udda trycksaksformat kan, för vissa papperskvalitéer, innebära ökad papperskostnad på grund av stort pappersspill från tryckarken.

• Om du väljer ett udda format (ej standardformat) på trycksaken eller ett stort format (till exempel 70x100-affisch); fråga tryckeriet eller oss om formatet ställer till problem eller om det blir oekonomiskt med det papper du valt. Samma sak gäller om du ändrar papperskvalité eller ytvikt.

Normalt innebär inte valet av format på trycksaker någon större begränsning av möjligheterna att fritt välja papper.
Särskilt inte så länge man håller sig till standardformat som exempelvis A-serien och G-serien. Väljer man ett udda format kan man dock råka ut för att vissa papperskvalitéer inte finns i lämpliga, ekonomiska tryckarkformat. Man kan visserligen trycka de allra flesta udda format på de allra flesta papperskvalitéer. Problemet är att pappersspillet i vissa fall blir mycket stort, därför att formatet på trycksaken passar dåligt in på de arkformat som finns tillgängliga i just den valda papperskvalitén. Det innebär att man skär bort och slänger stora mängder papper som man också betalar för. Ett alternativ kan då vara att specialbeställa ett visst arkformat från pappersgrossisten, men det tar då väsentligt mycket längre tid att få fram papperet och det kräver en relativt stor volym i beställningen.

Det kan vara svårt att själv räkna ut och hålla reda på vilka arkformat som behövs och vilka som finns tillgängliga för olika papperskvalitéer. Om man har valt ett udda trycksaksformat är det därför alltid klokt att fråga tryckeriet eller Svenskt Papper om valet av papper ställer till problem eller om det blir oekonomiskt. Det kan till exempel visa sig att man bör välja en annan papperskvalité eller kanske ett närliggande format för att få rimlig ekonomi i trycksaken.

Om man vill ändra sitt ursprungliga val av pappersytvikt ska man tänka på att alla ytvikter av en viss papperskvalité ofta inte finns tillgängliga i samma tryckarkformat. Det kan betyda att tryckeriet då måste använda ett oekonomiskt arkformat som gör att produktionen blir dyrare. Om du ändrar pappersytvikt i ett sent produktionsskede kan det vara idé att fråga tryckeriet om det får följder för kostnader och produktionstider.