Infocenter Print

Kostnad  och upplaga

• Om upplagan är liten eller medelstor motsvarar papperskostnaden en relativt liten del av trycksakens produktionskostnad. Det ger frihet att välja papper.

• Med ökad upplaga ökar papperets andel av trycksakens produktionskostnad.
Då blir kostnadsaspekterna i pappersvalet viktigare.

• Av den totala projektkostnaden runt en trycksak (inklusive idé, text, bild, form etc.) motsvarar papperet ännu mindre del av kostnaden, samtidigt som pappersvalet har stor betydelse för slutresultatet.

• Ändrar du ytvikt på en specifik papperskvalité påverkas kostnaden proportionellt med vikt- förändringen.

• Vill du ha en grov kostnadsjämförelse mellan olika papperskvalitéer, se prisindex i Produktkatalogen.

Pappersvalet är förstås också en kostnadsfråga.
Speciellt vid stora upplagor. Grundregeln är: Ju större upplaga desto större blir papperets andel av trycksakens produktionskostnad. Vid små upplagor (till exempel 1 000 exemplar) har pappersvalet mycket liten betydelse för produktionskostnaden. Då kan man alltså lugnt koncentrera sig mer på kreativa och budskapsmässiga pappersval och välja ett riktigt fint papper. Även vid medelstora upplagor (till exempel 5 000 ex) har pappersvalet i regel relativt liten betydelse för trycksakens totala kostnad. Vid stora upplagor ökar pappers-valets effekt på trycksakens totala kostnad. Och vid mycket stora upplagor (exempelvis 50 000 ex) kan det vara idé att överväga rulltryck, särskilt om trycksaken innehåller många sidor.

Om man räknar in alla projektkostnader runt en trycksak ser man i regel att papperet motsvarar en blygsam del av totalkostnaderna. Men det är ändå så att valet av papper har stor betydelse för slutresultatet, både när det gäller den trycktekniska kvalitén, det allmänna intrycket och känslan i trycksaken.

Papper kostar i regel mer, ju mer bestruket det är (här bortser vi från obestrukna special- och effektpapper). De ungefärliga kostnadsrelationerna mellan lättbestruket, mediumbestruket och högbestruket papper framgår av bilden härintill. Kostnadsskillnaderna mellan olika ytvikter inom samma papperskvalité är i stort sett proportionella med skillnaden i vikt. Om man tycker att det av kostnadsskäl är svårt att välja papper kan man be tryckeriet räkna fram kostnadsskillnaden mellan ett par alternativ.