Infocenter Print

Läsbarhet 

Ger sämre läsbarhet:
• Glättat (glansigt) papper, bländar ögat
• Mycket hög vithet, bländar ögat
• Starkt färgtonat papper, ger sämre kontrast.

När läsbarheten är viktigast (till exempel vid stora textmängder); välj ett obestruket papper
eller ett bestruket papper som är matt.

Man tvingas välja mellan optimalt bildtryck och optimal läsbarhet, när man väljer papper. Den bästa läsbarheten får man på ett icke glansigt papper, det vill säga på matt bestruket eller på obestruket papper. Glättat och glansigt papper, som ju är optimalt för bildtryck, kan blända ögat och störa läsbarheten. Det gäller särskilt vid större textmängder. Förmågan att uppfatta text på glansigt papper kan vara ända upp till 80 procent sämre än på matt papper. En bra kompromiss mellan bildtryck och läsbarhet är att välja ett bestruket, matt papper.

Även mycket vita papper kan blända ögat och motverka läsbarheten något. Gultonat papper har erfarenhetsmässigt visat sig vara skonsammare för ögat. Å andra sidan kan ett alltför mörkt tonat papper ge dålig läsbarhet på grund av att kontrasten blir för liten.

Om du ska trycka stora textmängder och det viktigaste är att läsbarheten blir maximal, välj ett obestruket papper, gärna lätt gultonat. Eller välj ett matt, bestruket papper.

Mycket viktigt i det här sammanhanget är också att trycket på andra sidan papperet inte syns igenom och stör läsbarheten, det vill säga att papperet har tillräckligt hög opacitet (se nästa avsnitt).