Infocenter Print

Opacitet 

• Trycket på papperets ena sida kan synas igenom och störa utseende och läsbarhet på den andra sidan.

• Risken för opacitetsproblem är störst om man väljer en låg ytvikt av ett papper som är bestruket, glättat och har hög vithet.

• Om man vill använda bestruket, glättat papper kan man motverka den sämre opaciteten genom att:
- Välja en högre ytvikt
- Välja ett papper med lägre vithet, exempelvis ett tonat papper eller ett trähaltigt papper.

Opacitet är ett mått på papperets ogenomskinlighet. Ett papper med låg opacitet är relativt genomskinligt. Papper med hög opacitet är ogenomskinligt. Olika papperskvalitéer har olika opacitet. Det beror på olika förmåga att både absorbera ljuset och att sprida ljuset. I valet mellan olika papper handlar det om att trycket på papperets ena sida, så lite som möjligt eller helst inte alls, ska synas igenom på den andra sidan. Det är särskilt i de lägre ytvikterna som det här kan vara ett problem.

Men vem väljer medvetet ett papper med låg opacitet och varför tillverkas det överhuvudtaget sådant papper?

Problemet är att opaciteten påverkas av andra faktorer i ett pappersval som ofta anses vara viktigare, exempelvis glansighet, vithet, ytvikt och papperskostnad.

Ett bestruket, glättat papper har i praktiken pressats samman mellan valsar när det glättades. Pappersbasen blir tunnare och mer genomskinlig. Och ytan blir slätare och sprider inte ljuset på samma sätt som en matt yta, vilket betyder att även den blir mer genomskinlig. Opaciteten försämras ytterligare vid tryckningen, särskilt om man trycker mörka, täckande ytor. Detta beror på att den feta färgen tränger ner i papperet och gör det mer genomskinligt.

Det är alltså särskilt bestrukna, glättade, vita papper i låga ytvikter som kan ge opacitetsproblem. Men det finns å andra sidan flera goda skäl att använda just sådant papper - bra bildtryck, bra kontrast samt låg vikt som ju påverkar både papperskostnad och distributionskostnad. Om du vill trycka på bestruket, glättat papper kan du motverka den sämre opaciteten genom att:

1. Välja en högre ytvikt.
2. Välja ett papper med lägre vithet, exempelvis ett tonat papper eller ett trähaltigt papper.