Infocenter Print

Papperets  utseende och känsla

• Skaffa pappersprover och låt dig inspireras. Titta på andras trycksaker.
• När trycksaken innehåller många sidor; beställ pappersdummy, så vet du hur slutresultatet känns i handen.
• Valet av pappersyta (till exempel glättat, matt eller obestruket) påverkar papperets tjocklek och styvhet. Bestruket glättat papper är tunnast och har minst styvhet - här kan det vara idé att välja en högre ytvikt.
• När man väljer högre eller lägre ytvikt ändras styvheten omkring tre gånger ytviktsförändringen
• Färgtryck på kulörta papper ger en förskjutning i färgnyanser.

Det allmänna intryck man får eller den känsla som finns i en papperskvalité beror i stort sett på tre saker: Pappersytan, färgen och tjockleken/styvheten.

 

Pappersyta handlar framför allt om valen mellan: Bestruket eller obestruket, glättat eller matt, slätt eller strukturerat. Här finns också ytterligare gradskillnader. Exempelvis kan bestruket papper vara lättbestruket, mediumbestruket eller högbestruket. De olika papperskvalitéerna ger mycket olika känsla i den färdiga trycksaken. Men det handlar förstås också om hur jämn pappersyta man behöver ur tryckbarhetssynpunkt (det tar vi upp under rubrikerna Bildtryck och raster samt Färgåtergivning). Av vilka skäl man än väljer pappersyta ska man vara medveten om att valet påverkar andra faktorer. Om man, vid en viss ytvikt, exempelvis vill ha god ytjämnhet och hög glans är det ofrånkomligt att papperets tjocklek minskar. Ett bestruket, glättat papper är mindre styvt och har sämre opacitet än ett obestruket. Det kan man dock motverka genom att välja en något högre ytvikt av det bestrukna, glättade papperet.

Färgat papper finns i ett mycket stort antal varianter. Inom dessa kulörta papper finns det även flera specialpapper, såsom transparenta, marmorerade, mönstrade och papper med metallicfärgyta. Här finns en uppsjö kreativa möjligheter. Bästa sättet att se möjligheterna och finna inspiration är att titta på och känna på pappersproverna. Många kulörta papper finns också med matchande kuvert. Visserligen kostar kulörta papper mer än de flesta vita obestrukna, men i mindre upplagor blir kostnadsskillnaderna marginella. De flesta kulörta papper är obestrukna. När man använder kulört papper i färgtryck ska man också tänka på att man får en förskjutning av färgnyanser jämfört med när man trycker på vitt papper.


Papperets tjocklek är inte minst viktig för hur det känns att hålla i den färdiga trycksaken. Olika papper har olika tjocklek eller bulk vid samma ytvikt. Tjocklek och styvhet påverkas mycket av valet mellan glättat och matt papper samt naturligtvis valet mellan olika ytvikter. Ett glättat papper är i praktiken sammanpressat mellan valsar och blir då tunnare och mjukare (mindre styvt) än ett matt papper. När man väljer högre eller lägre ytvikt ändras styvheten kraftigt, omkring tre gånger ytviktsförändringen. Det kan vara svårt att, utifrån ett enda provblad av ett visst papper, avgöra hur exempelvis en 32-sidig broschyr kommer att kännas i handen. Det är ofta en god idé att beställa en pappersdummy med rätt papper och rätt sidantal, innan man beställer tryckning.