Infocenter Print

number_1_50x50.png

Papperets utseende och känsla.
Vad är viktigast för dig? Papperets yta, dess färg eller tjocklek/styvhet.

 

number_2_50x50.png

Bildtrycket
Vill du ha största möjliga detaljåtergivning i den tryckta bilden skall du välja ett bestruket papper. Om du ändå väljer ett papper med ojämn yta, använd lägre rastertäthet.

 

number_3_50x50.png

Läsbarheten
Skall du trycka stora textmängder och det viktigaste är att läsbarheten blir maximal, välj ett matt bestruket papper eller ett obestruket papper.

 

number_4_50x50.png

Färgintrycket
Vill du ha bra färgbriljans, rena kulörer och/eller exakta färgnyanser,
skall du välja ett högbestruket papper.

 

number_5_50x50.png

Opaciteten
Bestrukna papper har sämre opacitet. Vill du trycka på glättat, bestruket papper, kan du motverka den sämre opaciteten genom att välja en högre ytvikt eller ett papper med lägre vithet.

 

number_6_50x50.png

Formatet
Så länge du väljer ett format i A-serien eller G-serien spelar formatet ingen större roll.
 

 

number_7_50x50.png

Efterbearbetning
Falsning: Sprickor i falsen uppstår lätt på papper i för höga ytvikter. Bestruket papper är känsligare än obestruket.
Limbindning: Bestruket, glättat papper kan innebära problem. Välj en högre ytvikt i så fall. Undvik utfallande tryck.
Lackering/laminering: Obestruket papper är mindre lämpligt.

 

number_8_50x50.png

Distribution och vikt/porto
Välj ett papper med lämplig ytvikt, annars kan trycksaken
hamna strax ovanför en portogräns och bli förödande dyr.

 

number_9_50x50.png

Trycksakens livslängd
Trähaltiga papper gulnar snabbast. Färgat papper gulnar inte, det bleknar.
Lumphaltigt papper har den längsta livslängden.

 

number_10_50x50.png

Kostnaden/upplagan
Ju större upplaga desto större blir papperets andel av trycksakens totala kostnad.
Ju högre ytvikt, desto dyrare papper.

 

number_11_50x50.png

Miljöaspekterna
Klorfria papper. Returfiberbaserade papper.