infocenter Verktyg

Tools-Calculation_259x194.jpg

Uträkningar 

Vad väger trycksaken?

Papperets ca-vikt vid olika ytvikter, format och sidantal (avrundat till hela gram).
Man kan själv räkna ut vad trycksaken kommer att väga med hjälp av följande formel:

Räkneformel:
Bredd (m) * höjd (m) * halva sidantalet * ytvikt = trycksakens cirkavikt i gram.


Ex: Format A4, 32 sidor, 115 g papper. / 0.210 * 0.297 * 16 * 115 = 114.8 gram.

 

Ytvikt, g Format Antal sidor
    2 4 8 12 16 24 32
                 
80 A5 3 5 10 15 20 30 40
  A4 5 10 20 30 40 50 60
  A3 10 20 40 60 80 120 160
                 
90 A5 3 6 11 17 22 34 45
  A4 6 11 22 34 45 67 90
  A3 11 22 45 67 90 135 180
                 
100 A5 3 6 12 19 25 27 50
  A4 6 12 25 37 50 75 100
  A3 12 25 50 75 100 150 200
                 
115 A5 4 7 14 21 29 43 57
  A4 7 14 29 43 57 86 115
  A3 14 29 45 86 115 172 230
                 
130 A5 4 8 16 24 32 48 65
  A4 8 16 32 49 65 97 130
  A3 16 32 65 97 130 195 259
                 
150 A5 5 9 19 28 37 56 75
  A4 9 19 37 56 75 112 150
  A3 19 37 75 112 150 225 299

 

 

Hur tjock blir trycksaken?

Tänk på att uppgifterna om papperens tjocklekar är baserade på brukens riktvärden och kan variera något mellan olika tillverkningar.

Exempel: 32 sidor, 130 g papper med tjockleck 108 my.
Uträkning: 16 (antal ark) x 108 my = 1728 my : 1000 = 1,728 mm.