Infocenter

xerox-certified-259x194.png

100% Performance Guaranteed.

Papperen har genomgått omfattande tester på Xerox® MCTC (Xerox® Media & Consumables Testing Center).

Ett papper eller media som fått betyget G av Xerox® Media & Consumables Testing Center (MCTC) eller finns med på Xerox® Recommended Media List (RML), garanterar att du får ett optimalt utskriftsresultat och prestanda i din Xeroxskrivare eller digitala press.

Genom dessa noggranna tester kan Antalis garantera 100 % Performance Guaranteed.

xerox-100%-performance-259x194.png

Xerox® unika testningsprocess för papper och media

Med sin breda kunskap om papperstillverkning och digitaltrycksprocesser kan Xerox® utvecklare garantera att produkterna har de bästa egenskaperna för att fungera optimalt i de digitala tryckpressarna. Certifieringen relaterar inte bara till det specifika papperet eller bruket utan även till aktuell pappersmaskin och bestrykare och definierade delar i produktionen.

För att bli listad på RML och/eller betygsättas med G på MCM måste papperet godkännas med lyckat resultat efter följande steg:

> Specifikationer för papper och specialmedia

Varje produkt har en egen specifikation man måste ta hänsyn till. I dessa specifikationer finns information om ytvikt, tjocklek, styvhet, formering, ytråhet, vithet, och opacitet. Detta ger inte bara en känsla för produkten utan även en vägledning till utskriftskvaliteten och körbarheten.

> Strukturen på papper och specialmedia

Man tittar även på varje ark i detalj så som vilken typ av fibrer som används, fiberriktning, fyllnadsmaterial, ytstyrka och hur papperets tendens att curla ter sig. Alla dessa egenskaper påverkar körbarheten i såväl digitalpressar som kopiatorer och skrivare. Dessutom optimeras papperet för att körbarheten ska vara hög - för att undvika pappersstopp i maskinen, önskad utskriftskvalitet och släta ark med minsta möjliga curl. 

> Intensiva tester och bruksinspektioner

Utvecklarna på Xerox® media arbetar i ett nära samarbete både med pappersbruken och Xerox® maskintillverkare. De utför stora tester på papperen i Xerox® maskiner där de säkerställer körbarheten i stora upplagor. Papperet måste godkännas i tre separata tester innan de blir kvalificerade för RML.

> Testresultat

Resultatet av dessa testprocesser är en högkvalitetsprodukt. Vi kan därmed erbjuda våra kunder 100% garanterad prestanda för de papper och specialmedia som finns med i RML och/eller är betygsatta med G i MCM. 

 
Xerox® and Xerox and Design are registered trademarks of Xerox Corporation in the United States and other countries and are used under license from Xerox Corporation. Antalis International is a trademark licensee of Xerox Corporation.