Miljö

Environment_procurement_policy_ContentPage_259x194.jpg

Antalis  övergripande inköpsmål

Antalis strävar efter att arbeta med leverantörer som beaktar miljön i sin dagliga verksamhet.

Våra åtgärder:

• Uppmuntra leverantörer att optimera effektiviteten för sina produktionsprocesser och bidra till att sprida miljöförbättringar genom hela leverantörskedjan.

• Uppmuntra leverantörer som har en tydlig miljöpolicy.

• Uppmuntra leverantörer att övervaka sina produkters koldioxidutsläpp och eftersträva utveckling av produkter och praxis vid bruk som ger begränsade koldioxidutsläpp.

• Sträva efter att styra våra affärer till de bruk och leverantörer som har eller arbetar för att få ett certifierat miljöstyrningssystem (Environmental Management System, EMS), som ISO 14001 eller den europeiska miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) eller någon annan erkänd branschstandard.

• Säkerställa att våra bruk och leverantörer levererar produkter direkt till distributionscentralerna, där de ska lagras. Detta för att begränsa koldioxidutsläppen i anslutning till transporter.

• Köpa in ett brett urval av miljöprodukter (t.ex. certifierade eller återvunna).

• Inrätta system för att registrera, bedöma och utvärdera våra leverantörers miljöprestanda och -verksamhet.

• Antalis arbetar internationellt med att implementera och bibehålla kraven för FSC och PEFC Chain of Custody i alla verksamheter.

• Sociala frågor, hälsa och säkerhet är viktigt för Antalis, och det kommunicerar vi med våra leverantörer.

• På begäran tillhandahålla alla våra kunder stöd, vägledning och råd avseende samtliga våra produkters miljöegenskaper och inköpskällor.
 

antrak_73x73.jpg

För att läsa mer om Antrak,
Antalis hållbara försörjningskedja, klicka här.