miljö

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Vårt  åtagande för hållbar utveckling

Vi arbetar ansvarsfullt med ständiga förbättringsmål.

Antalis strategi för hållbarhet innebär att vi arbetar aktivt utifrån tre huvudinriktningar:
– Våra leverantörer
– Våra produkter
– Vår verksamhet

Våra leverantörer
I vår roll som grossist är en av våra viktigaste uppgifter att arbeta långsiktigt med våra leverantörer. Vi ställer höga krav och tar vår roll som förmedlare av slutkundernas krav på stort allvar. För att minska den totala påverkan på miljön har vi en aktiv dialog med såväl kunder som leverantörer.

Våra produkter
Vi säljer bara produkter som har tillverkats enligt gällande lagar vad gäller miljökriterier och arbetsmiljö. Vi har utförlig miljöinformation om våra produkter och tar bara in produkter som håller våra högt ställda miljökrav.

Vår verksamhet
Vår yttre miljöpåverkan består till största delen av våra transporter. Vi var det första grossistföretaget i Sverige som införde ett kvalitetsledningssystem enligt ISO-standarden 9002 och sedan 2003 enligt ISO 9001:2000. I oktober 1997 fick vi av certifieringsföretaget SIS mottaga beviset för att Antalis AB, då under namnet Svenskt Papper, har ett effektivt miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001.