Miljö

antrak_259x194.jpeg

Antalis hållbara försörjningskedja

Antalis strävar efter att säkerställa att tillväxt ska gå hand i hand med ansvarsfull miljöpraxis.

Antrak-plattformen, som är framtagen för Antalis leverantörer inom Print, Visual communication och Packaging, ska stärka spårbarheten och ansvarstagandet i Antalis försörjningskedja. Genom att samla övergripande information om leverantörers globala CSR-arbete, produktcertifikat och intyg (inkluderande full sökbarhet) och certifikat för anslutna tillverkningsställen, sätter det här verktyget Antalis i fronten för en hållbar styrning av försörjningskedjan, och ger kunderna full garanti gällande ansvarstagandet bakom deras beställningar.Antrak: Konsekvent och fullständig information gällande försörjningskedjan samlat på ett ställe 

Genom att samla och centralisera omfattande information om försörjningskedjans spårbarhet, har Antalis inte bara möjlighet att förse sina kunder med robusta CSR-referenser; det underlättar även för starka, transparenta förhållanden med våra leverantörer. Dem i sin tur kan dra nytta av plattformen genom möjligheten att få samla information, som många gånger ligger utspritt inom organisationen, på ett ställe. Antalis är den enda pappersgrossisten som har tagit fram en liknande plattform.

Den insamlade informationen kontrolleras sedan och en integrerad modul identifierar eventuella risker som kan kopplas till en leverantör, (exempelvis allt från trädarter som använts till en produkt, till landet produkten är producerad i). En intern kommitté har sedan ansvaret för att vidta eventuella åtgärder för att minska de risker som identifierats. 

Antrak i detalj:

    
Utöver allmän företagsinformation och kontaktuppgifter, uppmanas leverantörerna även att fylla i ett frågeformulär som ger omfattande information om:


Global CSR-information: CSR-rapporter, kollektivavtal, genomförande av miljöstandarder, affärsetiska åtgärder, arbetsmiljö och säkerhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden.

Produkttillsyn: Överensstämmelse med EU's timmerförordning (träslag som används i papperstillverkning och ursprungsland) , EU's REACH-förordning, standarder för FSC® och PEFC, Livsmedelsförordning, avfallsdirektiv, samt egenskaper för miljöprodukter (exempelvis procentandel återvunna fibrer som använts i en produkt). Certifikat som styrker överensstämmelse måste tillhandahållas;

Produktionsanläggning: ISO-certifikat, angivelse av utgångsdatum för certifikat, olycksfrekvens på plats etc.

 


Antrak är verktyget och fortsättningen för att kunna ha en policy för hållbara inköp av papper och produkter av pappersmassa. Det specificerar Antalis ansträngningar att försäkra sig om att vi använder timmer från legala, hållbara och välskötta källor, och stödjer initiativ och skogsbrukssystem som främjar detta. Plattformen och policyn är en integrerad del av Antalis Green Connection Initiativ enligt vilket koncernen strävar efter att ha ett nära samarbete med sina leverantörer, kunder och andra intressenter inom pappersindustrin, för att utveckla produkter och lösningar som främjar högt ställda miljökrav.

Om Antrak
Antrak är en Open source SaaS plattform som utvecklats av Factor-X. Det tillåter företag att spåra social- och miljömässig inverkan under försörjningskedjan på ett effektivt och förenklat sätt och som försäkrar att gällande regler följs. Factor-X är ett konsultföretag som är specialiserade på riskanalys, innovativa ekonomiska modeller, hållbar investering, coaching och utbildning.

Läs mer på www.factorx.eu och http://antalis.myrmex.coop/