Miljö

Green_connection_259x194.jpg

Antalis Green Connection och Green Star System™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Connection

Som ledande internationell leverantör av media för kommunikation är det vår övertygelse på Antalis att vår utveckling måste ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Därför implementerar vi initiativ inom CSR (Corporate Social Responsibility) som harmoniserar med vår globala strategi byggd på fyra grundstenar; Styrning, Människor, Naturresurser och Produkterbjudande.

För att säkerställa att ett konsekvent budskap stöttar våra olika aktiviteter och för att förmedla en global miljövänlig strategi lanserar vi en grön företagsprofil som kallar "Antalis Green Connection". Det gröna märket ska fungera som ett märke som känns igen på all vår kommunikation kring miljövänliga produkter eller initiativ och som tydliggör att kommunikationen kommer från Antalis.

Nedan ser du ett antal åtaganden som bär Antalis gröna märke och som stödjer vårt mål att leda vägen inom ansvarsfullt miljöarbete.

 •  

        Antalis Green Star System

  Antalis Green Star System är baserat på ett globalt erkänt referenspunktsystem för att ranka tjänster och produkter. Systemet kombinerar information om fibern och tillverkningsprocessen, vilka utgör den huvudsakliga miljöpåverkan i ett pappers livscykel. Systemet ger papper betyg i form av stjärnor från noll till fem baserat på miljömässiga kriterier. Läs mer om Antalis Green Star System.

 •  

        Säkerställa ansvarsfulla inköp av produkter

  Antalis har en sträng uppförandekod för leverantörer som måste uppfyllas inom områden som socialt och miljömässigt ansvarstagande i tillägg till deras strategi, servicenivå och produktkvalitet. Uppförandekoden täcker också de väsentliga frågorna såsom barn- och tvångsarbete, diskriminering, arbetstid, lön, respekt och värdighet, etiska frågor, hälsa och säkerhet.

  Vill du veta mer om Antrak, Antalis hållbara försörjningskedja - Klicka här.

 •  

        Stödja våra kunder i sina åtaganden

  Antalis erbjuder ett antal tjänster (konsult, utbildning, seminarier) och verktyg (klimatkompensation, broschyrer) för att hjälpa kunder att förstå de olika miljöcertifieringarna och märkningarna, samta att förklara den miljömässiga påverkan av olika papper.

 •  

        Verktyg

  Klimatkalkylatorn: Här kan du se vad det kostar att klimatkompensera din order. Du kan också se CO₂ utsläpp från produktion, köpt el och transport till vårt lager.

 •  

        FSC® och PEFC certifiering

  Vi fokuserar att ha produkter med bra miljöegenskaper i vårt sortiment, och vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att redovisa miljöpåverkan från hela leverantörskedjan. Antalis är den första grossisten med gruppcertifikat av FSC® och PEFC för att säkerställa spårbarhet och transparens i hela leverantörskedjan. Revisioner görs på logistik, informationssystem, marknadsförings och säljprocessen. Alla certifierade Antalisbolag har samma krav på miljöarbete.

  Idag deltar 36 Antalisbolag runt om i världen i gruppcertifieringen.

  Läs mer