Miljö

Green-news-ContentPage-259x194-.png

  Nyheter

Håll dig uppdaterad!
Här kan du ta del av miljötrender och nyheter runt om i världen.

 •  Hundra år av hållbarhet.

  Det brunfärgade vattnet och de döda havsbottnarna är borta. I år kan Iggesund Paperboard, tillverkare av kartongmaterialen Invercote och Incada, göra ett unikt hållbarhetsbokslut som sträcker sig över 100 år. Iggesunds Bruk startade sin första massafabrik 1916 som 1963 utvecklades till ett integrerat massa- och kartongbruk.

  ”Jag är stolt över att få förmånen att arbeta i ett företag där miljöarbetet präglas av både långsiktighet och ansvarsfullhet. Idag är vår miljöpåverkan nästan försumbar jämfört med situationen för drygt femtio år sedan, säger Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesund Paperboards svenska tillverkning, Iggesunds Bruk.

  Läs mer
 •  RATP väljer återvunnet papper från Antalis

  RATP, världens femte största kollektivtrafikoperatör, minskar sin miljöpåverkan genom att börja trycka bolagets årsredovisningar, finansiella rapporter, broschyrer etc. på miljövänligt papper. Det extra vita, till 100 procent återvunna papperssortimentet Cocoon från Antalis, Europas ledande pappersleverantör, valdes till företagets samtliga publikationer tack vare dess miljövänliga egenskaper och utmärkta tryckresultat. – Cocoon känns mycket behagligt och är dessutom mycket prisvärt. Dessa egenskaper, i kombination med de positiva miljöegenskaperna, vilka går i linje med vår hållbarhetsstrategi, gör papperssortimentet Cocoon till ett utmärkt val för våra behov, säger Ariane Ramboer, kommunikationschef och ansvarig för CSR-rapporteringen.

  Läs mer
 •  Studie från ECOACT

  I oktober 2015 genomförde Antalis och Arjowiggins Graphic en undersökning i samarbete med EcoAct, ett specialistföretag inom klimatstrategier. Studien visade att användningen av återvinningspapper, beroende på tillämpning, medför en merkostnad på 0,1– 3,7 procent jämfört med papper tillverkat av färskfiber (FSC® eller PEFC). Undersökningen omfattade samtliga delar i processen, från design och tryck till leverans av dokumentet.

  Läs mer
 •  EU Ecolabel nu för printat papper

  Erkänd i hela Europa, nu gäller det tryckt kommunikation

  Produkter belönade med EU Ecolabel måste uppfylla miljökriterier som omfattar varje steg i produkternas livscykel. Detta innebär lägre miljöpåverkan, såsom lägre luft- och vattenutsläpp, minskad förbrukning av el och förbättrad avfallsåtervinning, jämfört med liknande produkter på marknaden.

  Läs mer