Miljö

EcoAct_survey_259x194.jpg

 STUDIE FRÅN ECOACT

I oktober 2015 genomförde Antalis och Arjowiggins Graphic en undersökning i samarbete med EcoAct, ett specialistföretag inom klimatstrategier. Studien visade att användningen av återvinningspapper, beroende på tillämpning, medför en merkostnad på 0,1– 3,7 procent jämfört med papper tillverkat av färskfiber (FSC® eller PEFC). Undersökningen omfattade samtliga delar i processen, från design och tryck till leverans av dokumentet.


 

Metod

Den metod som användes i undersökningen beskrivs i detalj nedan.

1) Vilka pappersprojekt undersöktes i studien?

Totalt undersöktes sju projekt, vart och ett tryckt på tre eller fyra olika papper från Antalis.

 Projekt

 

 Beskrivning

 Papper
(% återvunnet)

 Tillämpning

 CSR-rapport 1

 

- Antal ex: 5 000
- Format: A4
- Antal sidor: 32
- Tryckteknik: offset
- Vikt: 130 g

- Standard Silk 130 g (0 %)
- Cyclus Print 130 g (100 %)
- Cocoon Silk 130 g (100 %)
- Satimat Green 130 g (60 %)

Sequana årsredovisning

 CSR-rapport 2

 

- Antal ex: 5 000
- Format: A4
- Antal sidor: 92
- Tryckteknik: offset
- Vikt: 130 g

- Standard Silk 130 g (0 %)
- Cyclus Print 130 g (100 %)
- Cocoon Silk 130 g (100 %)
- Satimat Green 130 g (60 %)

Michelin verksamhetsrapport 2015

 Magasin 1

 

- Antal ex: 5 000
- Format: A5
- Antal sidor: 16
- Tryckteknik: ingen laminering
- Vikt: 100 g

- Offset standard 100 g (0 %)
- Cyclus Print 100 g (100 %)
- Cocoon Silk 100 g (100 %)

27e Eure (offentlig sektor)

 Magasin 2

 

- Antal ex: 100 000
- Format: A4
- Antal sidor: 40
- Tryckteknik: rulle, matt och klar laminering
- Vikt: 90 g

- Standard coated 90 g (0 %)
- Eural Prémium 90 g (100 %)
- Reprint Matt 90 g (60 %)

Pause santé (vårdsektorn)

 Reklamblad

 

- Antal ex: 15 000
- Format: 20x20 – vikt
- Antal sidor: 4
- Tryckteknik: ingen laminering
- Vikt: 115 g

- Standard Silk 115g (0 %)
- Cyclus Print 115g (100 %)
- Cocoon Silk 115g (100 %)

Orange reklamblad (telekomföretag)

 Inbjudningskort

 

- Antal ex: 500
- Format: A5 – dubbelsidig
- Kuvert: Standard
- Antal sidor: 4
- Tryckteknik: digital, matt laminering
- Vikt: 350 g

- Standard Silk 350 g (0 %)
- Cyclus Print 350 g (100 %)
- Cocoon Silk 350 g (100 %)
- Digigreen 350 g (60 %)

”Rancinan”
inbjudan (fotograf)

 Utskick

 

- Antal ex: 50 000
- Format: 160x160 – vikt – dubbelsidig
- Kuvert: Standard
- Antal sidor: 4
- Tryckteknik: offset, matt laminering
- Vikt: 250 g

- Cocoon Silk 250 g (100 %)
- Satimat Green 250 g (60 %)

Cyclus inbjudan


2) Vilken metod användes?

Sju kommunikationsbyråer medverkade: tre i Frankrike, två i Tyskland, en i England. Var och en av byråerna mottog specifikationer för ett projekt och ombads utvärdera dess kostnader, enligt ovan. Varje projekt byggde på en faktisk tillämpning, vilket gjorde det möjligt att sätta sig in i behoven för projektet.

Kostnaderna specificerades för vart och ett av följande faser i projekten:

• Koncept, design och inköp av grafik
• Papper
• Tryck
• Leverans

För att studien skulle bli så realistisk som möjligt fick byråerna fritt välja vilket tryckeri de skulle kontakta för en offert.

För varje projekt och papper beräknades genomsnittskostnaden för varje fas, med undantag av den dyraste och den billigaste. Förutom genomsnittskostnaden för varje fas beräknades genomsnittskostnaden för trycksaken efter papperstyp.

Totalt analyserades 219 offerter.

3) Vad är den genomsnittliga merkostnaden för att använda återvunnet papper istället för standardpapper?

Merkostnaden för de sju tryckjobb som undersöktes i studien var som följer:

 Projekt

Merkostnad

 CSR-rapport 1

+3,3 %

 CSR-rapport 2

+2,8 %

 Magasin 1

+0,4 %

 Magasin 2

+3,2 %

 Reklamblad

+3,7 %

 Inbjudningskort

+2,4 %

 Utskick

+0,1 %


För mer information om den metod som användes i undersökningen, vänligen kontakta:
contact@eco-act.com eller
veronique.tripard@antalis.com