Miljö

ecolabel_logo_119x119.gif

 EU Ecolabel nu tillgängligt för printat papper

Produkter belönade med EU Ecolabel måste uppfylla miljökriterier som omfattar varje steg i produkternas livscykel. Detta innebär lägre miljöpåverkan, såsom lägre luft- och vattenutsläpp, minskad förbrukning av el och förbättrad avfallsåtervinning, jämfört med liknande produkter på marknaden.

EU-miljömärkeskriterier för tryckta pappersprodukter etablerades på liknande sätt i syfte att belöna tryckta pappersprodukter som tillverkas i överensstämmelse med starka miljökrav, men också för att garantera att det utskrivna dokumentet är återvinningsbar. Därför är det ett utmärkt sätt för alla företag att kommunicera den utmärkta miljömärkningen på dess tryckta produkter.


Certifierbara produkter
Endast produkter som framställs genom bearbetning av utskrifter på papper kan bära logotypen. Förutom utskrift, kan behandlingen innefatta efterbehandling (t.ex. falsning, stansning och skärning eller montering, med hjälp av lim, bindning).

Tryckta pappersprodukter omfattar tidningar, annonsmaterial och nyhetsblad, magasin, tidskrifter, kataloger, böcker, foldrar, broschyrer, affischer, visitkort och etiketter.

Den tryckta pappersprodukten skall bestå av minst 90% av vikten av papper, papp- eller pappersbaserade substrat, förutom för böcker, kataloger, broschyrer eller blanketter som ska bestå av minst 80% av vikten av papper eller kartong eller pappersbaserade substrat. Inlagor, omslag och alla tryckta pappers delar av den slutliga tryckta papperet skall anses utgöra en del av den tryckta pappersprodukten.


Ansökan om EU Ecolabel
EU Ecolabel kriterier för tryckta pappersprodukter innefattar:

En platsspecifik del relaterad till förvaltningsförfaranden
En produktspecifik del vilken kan ändras under giltighetstiden för EU Ecolabel-licens (exempel: substratpapper, förbrukningsvaror som används för tryckning, bestrykning och efterbehandling av trycksaker pappersprodukten eller mängden returpapper som produceras).

 

De EU Ecolabel kriterier för tryckt papper belyser miljöpåverkan på produkten i de olika produktionsstegen och fastställer restriktioner avseende underlaget, utesluten eller begränsad användning av ämnen, utsläpp till vatten och luft, avfallshantering och återvinning, energianvändning, kvalitetskrav, information och utbildning av personal.

Den sökande ska sammanställa dokumentation som innehåller alla relevanta uppgifter och tillverkarens deklarationer i samband med EU Ecolabel produkter och dokumentation för alla relevanta kriterier för produkten.  All relevant dokumentation måste skickas till behörig utfärdare tillsammans med ansökan.

Efter att ha fått in en ansökan måste den behöriga utfärdaren gå igenom dokumentationen, inklusive den dokumentation som skickas direkt från leverantörerna. Den behöriga utfärdaren har möjlighet att begära ytterligare information om det behövs.Vem kan ansöka om EU Ecolabel?
Tillverkare, importörer, tjänsteleverantörer, näringsidkare och detaljister, får lämna in ansökningar om miljömärket. Exempel på möjliga sökande är förläggare, redaktörer, bokhandlare, tryckerier, annonsörer/PR-byråer, privata företag och offentliga institutioner.