Miljö

 STUDIE FRÅN ECOACT

RATP, världens femte största kollektivtrafikoperatör, minskar sin miljöpåverkan genom att börja trycka bolagets årsredovisningar, finansiella rapporter, broschyrer etc. på miljövänligt papper. Det extra vita, till 100 procent återvunna papperssortimentet Cocoon från Antalis, Europas ledande pappersleverantör, valdes till företagets samtliga publikationer tack vare dess miljövänliga egenskaper och utmärkta tryckresultat.

– Cocoon känns mycket behagligt och är dessutom mycket prisvärt. Dessa egenskaper, i kombination med de positiva miljöegenskaperna, vilka går i linje med vår hållbarhetsstrategi, gör papperssortimentet Cocoon till ett utmärkt val för våra behov, säger Ariane Ramboer, kommunikationschef och ansvarig för CSR-rapporteringen. Vi är också imponerade över papprets tryckegenskaper. Återgivningen av mörka bilder till exempel, blir perfekt. Jag har bara fått positiva reaktioner internt – faktiskt i så hög grad att övriga team på kommunikationsavdelningen har bytt papper och använder Cocoon idag.

Att RATP publicerar sina verksamhetsrapporter och finansrapporter etc. i pappersformat beror på att den här sortens dokument ofta skickas till myndigheter och delas ut på event och fackmässor. De är dessutom lättare att läsa på papper än på en datorskärm. Företaget publicerar dessutom ett flertal olika broschyrer i pappersformat. – Vi ville ha ett enkelt och elegant papper till våra publikationer. Cocoon tillgodoser våra behov perfekt. Att pappret är tillverkat i Frankrike är en annan stor fördel.Med hjälp av miljökalkylatorn på Antalis webbplats kan RATP direkt se miljövinsterna av att använda återvunnet papper. – Papper är en viktig kategori i varje heltäckande CSR-policy, betonar Stéphane Courtot, President för Antalis France och Managing Director för Antalis Western Europe. Genom att använda återvunnet papper eller papper från certifierad färskfiber visar företag som RATP att de tar samhällsansvar och stödjer ett hållbart skogsbruk.

Cocoon är ett till 100 % återvunnet papper som har betyget fem stjärnor enligt Green Star System™, ett klassificeringssystem som kombinerar information om fiberns ursprung och tillverkningsprocessen. Papper betygsätts i systemet i form av stjärnor från noll till fem baserat på miljömässiga kriterier.

Om Antalis

Antalis är Europas ledande leverantör av papper, förpackningar och visuell kommunikation och är världens näst största aktör med en omsättning på 2,625 miljarder euro. Företaget har 5 800 anställda och betjänar fler än 123 000 företagskunder och tryckerier i 43 länder via 107 distributionscentraler. Antalis utför 14 000 leveranser varje dag runt om i världen och levererar 1,7 miljoner ton papper per år. Antalis är distributionsenheten inom Sequana. Mer information finns på www.antalis.se.

Om RATP

RATP-koncernen är världens femte största kollektivtrafikoperatör. Verksamheten omfattar allt från buss- och tunnelbanelinjer till järnvägs- och spårvagnstrafik. I Paris driver, underhåller, moderniserar och utvecklar företaget ett av världens mest omfattande och mångsidiga kollektivtrafiknät. Varje dag reser 14 miljoner personer med RATP. RATP och dess dotterbolag exporterar sin specialistkompetens till länder värden över. Förenade av sin känsla för god service strävar koncernens 57 976 anställda mot samma mål; att människor ska kunna resa lugnt, snabbt och så bekvämt som möjligt. För mer information, besök www.ratp.fr