Miljö

klimatkompensation 10år jahia.jpg

Antalis Klimatkompensation

I år firar Antalis 10-årsjubileum för vår klimatkompensation!

Vi är väldigt glada och stolta över vår klimatkompensation som innebär att stora mängder träd har kunnat planterats i Afrika. Pengarna som har genererats genom vårt projekt har betytt mycket då vi tillsammans med våra nordiska kunder har planterat träd på en yta motsvarande 225 fotbollsplaner. Lika stor yta som Hyde Park i London!

Systemet som används är ett agroforestry system, så kallat skogsjordbruk. Här integreras träd tillsammans med grödor och/eller djurskötsel. Träd som planteras på åkrar och fält tillför näring, ger skugga, skyddar mot uttorkning samt förhindrar erosion. Det hela handlar om att ”fånga upp” koldioxiden från luften och med hjälp av fotosyntes binda den i träden. Vi gör detta genom att plantera träd samt säkerställa att befintliga träd sköts på att långsiktigt sätt.

Med hjälp av klimatkalylatorn räknas de totala koldioxidutsläppen fram, från både produktion och transporter, för just den papperskvalitet som du har valt. För avgiften få du även rätt att märka dina trycksaker med vår klimatsymbol som visar att du har dragit ett extra strå till stacken för att motverka växthuseffekten på vår planet.

Läs mer här

Klimatkalkylator 

Environment_klimatkompenserat_119x89.png

Räkna ut din klimatkompen-
sation här.

Läs mer
paperman