Miljö

 

Tallink-154x214.png

 Intervju med Luulea Lääne, Kommunikationsdirektör på AS Tallink Grupp

Antalis: Luulea Lääne, kan du berätta för oss om din position inom AS Tallink Grupp och om ditt engagemang inom CSR strategier i företaget?

Luulea Lääne: Som kommunikationsdirektör i koncernen är jag ansvarig för både intern- och extern kommunikation. Extern kommunikation tar mig in i samverkan med alla våra intressenter såsom kunder natruligtvis, men även våra aktieägare, olika intressegrupper, organisationer, offentliga- och privata sektorn samt media.

AS Tallink Grupp är den ledande leverantören av högkvalitativa minikryssnings och persontransporter i norra Östersjöområdet, liksom den ledande leverantören av ro-ro frakttjänster på utvalda sträckor.

Antalis: Er ambition är att vara den europeiska marknadens pionjärer. För att vara det har ni en stark CSR-strategi, vad kan du berätta om den?

Luulea Lääne: En stark CSR-strategi är en standard i Europa, framförallt i norra Europa. Allmänheten förväntar sig att organisationer, både i den privata och offentliga sektorn, hanterar verksamheten på ett moraliskt och etiskt sätt - oavsett om det handlar om människor, miljön eller samhället. Dessa är de viktigaste tre områden där vi lägger stort fokus. Vi anser också att vi måste göra det bästa för att föregå med gott exempel för andra företag med liknande verksamhet. Förutom att ha CSR relaterade aktiviteter och policy, är vår strategi att varje enhet har ett ansvar att göra sitt bästa när det gäller dessa områden genom att arbeta med dem i sina dagliga aktiviteter.

Antalis: Varför “We Engage”?

Luulea Lääne: För att få ett riktigt bra fungerande CSR-medvetet företag är engagemang något du inte kan gå vidare utan. Samarbete, lyssna på och göra insatser tillsammans är ytterst viktigt för ett bra resultat.

Antalis: Ni valde att trycka er CSR-rapport 2013 på ett miljövänligt papper; Cyclus. Vilken betydelse har papper i er miljöstrategi?

Luulea Lääne: Vi värdesätter alla natrurresurser högt, inklusive papper. Var och när det är möjligt gör vi smarta och genomtänkta miljöval. Vi anser att "more is less" och vi är positiva till återvunnet material, därför var Cyclus Offset ett naturligt val. Genom att ha ett e-dokumentationssystem, intranät och välfungerande onlinetjänster minimerar vi risken att vi trycker mer trycksaker än vi behöver.

Antalis: Tror du genom att visa ert företags CSR-rapport om ett miljövänligt papper ökar trovärdigheten för företagets alla insatser när det gäller miljö- och socialt ansvar?

Luulea Lääne: Det var inte frågan om att öka trovärdigheten när det gäller företagets CSR-aktiviteter. Det var och är en av de aktiviteter, särskilt de som rör användningen av naturresurser (vatten, bränsle, papper etc.), som alltid betraktas genom prismat av miljöskydd. CSR-strategin handlar inte om att ha en sådan strategi på plats, utan att ha denna som en oskiljbar del av den övergripande funktionen i koncernen. Vi vill inte utesluta möjligheten att använda mer återvunnet papper i framtiden och fortsätter att samla in papper för återvinning.

Ladda ner Tallinks CSR rapport “We engage” här.