Om oss

InfocenterPrint_259x194.png

Print 

Vi erbjuder finpapper, kartong, färg, kemi och tryckhjälpmedel till den grafiska industrin. Vi har dessutom ett omfattande serviceutbud med rådgivning till formgivare, dummyverkstad, butik och showroom, pappersskola, grafiska tekniker och grafiska råd - allt för att dela med oss av våra kunskaper och hjälpa våra kunder till bästa resultat.

 

 

Print
Jag arbetar med offsettryck och vill veta mer om utbudet av papper, tryckfärg, kemi och förpackningsmaterial.

Läs mer

Digitaltryckeri
Jag arbetar med digitalt tryck och söker papper anpassade för tryck i HP Indigo och laser.

Läs mer

Förlag
Jag arbetar på förlag och vill veta vad Antalis material kan göra för att hjälpa mina publikationer att nå ut.

Läs mer

Marknadsförare
Jag arbetar på en marknads-
avdelning och vill veta hur Antalis sortiment kan göra att min interna och externa kommunikation får genomslag.

Läs mer

Designer & Formgivare
Jag är formgivare och letar efter inspiration och information kring trycksaker och skyltning.

Läs mer

Bokbindare
Jag arbetar med bokbinderi och letar efter information om Antalis produkter och lösningar.

Läs mer

Infocenter Print
Antalis affärsområde Print täcker in allt för grafisk produktion i offset och digitaltryck.

Läs mer

Produktkatalogen
I produktkatalogen hittar du alla våra produkter och information om dem.

Produktkatalog
paperman