om oss

Information avseende leverantörsbyte av affärskuvert

2018/02/08

Information avseende leverantörsbyte av affärskuvert

Kuvertleverantören InterMail har nu tagit det strategiska beslutet att upphöra sin nordiska  kuvertverksamhet och överlåter densamma till Bong i mitten av mars månad.  
 
Som en konsekvens av denna affär kommer Antalis att byta sitt sortiment och därmed sin kuvertleverantör till Bong. Varumärket Opus kommer att upphöra som kuvertserie och ersätts av Mailman som är marknadens mest välkända svensktillverkade kuvertserie. 
 
Med start kring månadsskiftet februari/mars kommer Antalis lager av Opus successivt att ersättas av Mailman. Antalis kommer fortsatt att kunna trygga dig samma höga kvalitet av kuvert och leveransservice med ambitionen att bytet ska ske så smidigt som möjligt för dig som kund till oss.
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta din säljare på Antalis.  
 
Med vänliga hälsningar  

Antalis AB