om oss

Avisering om prishöjning 25 oktober 2017

2017/09/24

| KUNDMEDDELANDE | Det är fortsatt hög efterfrågan på papper i allmänhet och obestruket i synnerhet. Ett haveri på ett av Stora Ensos pappersbruk har orsakat ett bortfall av Officepapper och Digitalpapper i en större omfattning vilket förstärker bristen. Dessutom ökar efterfrågan på skogsråvara till andra produktområden vilket driver upp priset på pappersmassa.

Dessa händelser har gjort att samtliga tillverkare har aviserat en ytterligare prishöjning på papper gällande från 1 oktober.

Vi kommer därför att genomföra en prishöjning gällande från 25 oktober 2017

  • Officepapper/Digitalpapper, vitt 5 – 8 %
  • Officepapper, färgat 5 – 8 %
  • Arkivpapper 3 – 6 %

Aktuella priser hittar du i vår prislista på vår hemsida www.antalis.se. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.