NOTERA! Kundcenter har nya öppettider från 1 april må-fre 10.00-16.30. Dag före helgdag stänger vi 12 (Skärtorsdagen den 9 april) inga order i e-handeln hanteras efter kl. 12.00 dag före helgdag.

om oss

COP21

Antalis en officiell partner till klimatkonferensen COP21

2015/11/13 - Europe

| PRESSMEDDELANDE | Stockholm, 13 november 2015 Antails, en internationellt ledande försäljare av papper, visuell kommunikation och förpackningslösningar, har utsetts till officiell partner till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP21) och kommer att leverera allt papper för tryckta dokument under den stora internationella konferensen. I överensstämmelse med konferensens tema och Antalis miljöengagemang kommer det papper som används för skyltar, affischer, flygblad och all annan dokumentation att ha en femstjärnig märkning enligt Green Star-systemet[1] dvs. vara återvunnet och märkt med EU-Ecolabel.


En milstolpe för klimatarbetet
Det 21:a partsmötet om FN:s ramkonvention om klimatförändringar (COP21/CMP11), även kallat "Parismötet 2015", kommer att hållas i Frankrike mellan den 30 november och den 11 december. Syftet med konferensen är ambitiöst men avgörande: att anta ett bindande globalt klimatavtal för att begränsa den globala temperaturökningen till mindre än 2 grader Celsius.

Näringslivet bidrar direkt eller indirekt till den globala uppvärmningen och har därför en viktig roll när effektiva lösningar ska tas fram. Det åligger alla företag att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa att deras miljöpåverkan minskas till ett minimum. Som ledande pappersföretag tar Antalis på sig detta ansvar och strävar även efter att göra pappersindustrins röst hörd, eftersom den ofta felaktigt anklagas för att vara en orsak till att avskogning sker, och att branschen därigenom bidrar till den globala uppvärmningen.

"Antalis och resten av pappersindustrin måste visa vägen och fortsätta det arbete som redan görs för att minska branschens miljöpåverkan, t.ex. genom att öka utnyttjandet av kraftvärmeverk och förnybara energikällor som har en mindre miljöpåverkan", säger Hervé Poncin, operativ chef för Antalis International. "Miljöansvar är ett ständigt åtagande som behöver finnas i varje företags DNA om vi ska kunna ge ett varaktigt bidrag till planetens bevarande och minska den globala uppvärmningen. Antalis är stolt över att stödja COP21 och dess ambitiösa mål."

Antalis miljöåtagande

Bevarandet av naturresurser är en prioritering

Eftersom trä är den viktigaste råvaran vid pappersframställning är Antalis mål att erbjuda full transparens och spårbarhet av råvarans ursprung samt att befrämja en miljövänlig användning av papper:

• Antalis befrämjar användningen av returpapper och erbjuder det största sortimentet miljövänliga produkter på marknaden.

• Företaget åtar sig att garantera att inget trä från naturskogar används genom att säkerställa att leveranskejdan är 100 % spårbar via leverantörsplattformen Antrak.
 

• Antalis stödjer utvecklingen av hållbart förvaltade skogar och i dag är 75 % av de produkter Antalis säljer certifierade enligt PEFCeller FSC®, medan 46 % har EU-Ecolabel.

Verktyg för att öka det allmänna medvetandet

Antalis har tillgängliggjort ett antal verktyg för att öka medvetenheten bland kunder, samarbetspartner och allmänheten samt för att hjälpa dessa att göra mer miljövänliga val, t.ex.:

Green Star-systemet, ett klassifikationssystem som ger viktig information om fiberns ursprung och tillverkningsprocessen. Varje pappersprodukt får mellan noll och fem gröna stjärnor beroende på dess miljöpåverkan.

• I publikationen Det gröna vita pappret förklaras fördelarna med att integrera pappersanvändning i ett företags CSR-strategi, särskilt i tider då många strävar mot digitalisering och papperslösa kontor.

• I en innovativ video som Antalis producerat avslöjas många missuppfattningar om pappersindustrin. Det görs med hjälp av siffror från studier utförda av ett antal olika miljömyndigheter.Om Antalis

Antalis är Europas ledande leverantör av papper, förpackningar och visuell kommunikation och är världens näst största aktör med en omsättning på 2,585 miljarder 2014. Företaget har 5 585 anställda och betjänar fler än 120 000 kunder, företag och tryckerier i 44 länder via 118 distributionscentraler. Antalis utför 14 000 leveranser varje dag runt om i världen och levererar 1,8 miljoner ton papper per år. Antalis är distributionsenheten inom Sequana. Besök www.antalis.se för mer information.

Mer information om COP 21 finns på http://www.cop21.gouv.fr/en
Alla partner finns på http://www.cop21.gouv.fr/en/partners/business-and-sponsors
 

[Green Star-systemet är ett klassifikationssystem som ger viktig information om fiberns ursprung och tillverkningsprocessen. Varje pappersprodukt får mellan noll och fem gröna stjärnor beroende på dess miljöpåverkan.