NOTERA! Kundcenter har nya öppettider från 1 april må-fre 10.00-16.30. Dag före helgdag stänger vi 12 (Skärtorsdagen den 9 april) inga order i e-handeln hanteras efter kl. 12.00 dag före helgdag.

om oss

Prisavisering 2 september 2015

2015/09/02

Våra leverantörer har aviserat prishöjningar på obestruket, kontorspapper, bestruket samt
plastbaserade produkter inom sortimentet storformat.

Det sker stora förändringar i marknaden med bl.a ändrad balans i efterfrågan och utbud på de flesta
obestrukna papperskvaliteter, samt att massapriser genom valuta differenser har mycket kraftig
inverkan på tillverkningskostnaderna.

Inom områdena obestruket papper och kontorspapper sker stora reduktioner i produktionskapacitet.
Tre stora pappersfabriker har stoppat eller beslutat att stoppa produktion av papper. Totalt innebär
bortfallet från dessa tre fabriker en kapacitets minskning på 630 000 ton. Marknaden för obestruket
papper har varit relativt stabil de senaste åren. Vi ser nu en förändring i utbud och efterfrågan, då
tillgängligheten på obestruket blir kraftigt reducerad. Speciellt kritiskt blir detta på kontorspapper,
där 300 000 ton försvinner.

På området bestruket papper råder en bättre balans mellan efterfrågan och utbud, men det finns
perioder med långa leveranstider, då producenter söker sig till de mer lönsamma USD marknaderna.
Viktigt är att valuta differensen slår hårt mot pappersproducenterna och Euron har tappat 25 % mot
USD. All pappersmassa betalas i dollar.

Prishöjning träder i kraft 2 september och aviseringar enligt följande:

Obestruket ark, rullar 6- 8 %
Kontorspapper 6 - 8 %
Färgat papper 6 - 8 %
Bestruket ark, rullar 6- 8 %
Kuvert 5 - 7 %
Självhäftande papper, film och vinyl 5%
Rigid och skummad PVC samt PP 8%

Prisjusteringar kommer även att ske inom vissa specialområden. Aktuella priser hittar du alltid i vår
prislista www.antalis.se. Hör gärna av dig till din säljare för mer detaljerad information om prishöjningen.

Med vänliga hälsningar

Antalis AB