om oss

Prisavisering 28 oktober

2015/10/01

Våra leverantörer kommer att genomföra prishöjningar på sina produkter i storleksordningen 5 - 6,5 %.
Orsakerna är minskad produktionskapacitet, stark efterfrågan på wellpapp som driver upp priserna, samt negativ valutakursutveckling.

Wellförpackningar 6,5 %
Postemballage 5,0 %
Hygien och Industritorkartiklar 5,0 %

Prisjusteringar kan även komma att ske på enstaka artiklar utanför dessa produktgrupper.

Observera att denna prisjustering gäller packaging, vilket inte ingick i vårt generella aviseringsbrev i september.

Hör gärna av dig till våra säljare för mer detaljerad information om prisjusteringen.

Nya priser träder i kraft 28 oktober 2015

Med vänliga hälsningar

Antalis AB