NOTERA! Kundcenter har nya öppettider från 1 april må-fre 10.00-16.30. Dag före helgdag stänger vi 12 (Skärtorsdagen den 9 april) inga order i e-handeln hanteras efter kl. 12.00 dag före helgdag.

om oss

Prisavisering Packaging

2015/09/28

Våra leverantörer kommer att genomföra prishöjningar på sina produkter i storleksordningen 5 - 6,5 %.
Orsakerna är minskad produktionskapacitet, stark efterfrågan på wellpapp som driver upp priserna, samt negativ valutakursutveckling.

Wellförpackningar 6,5 %
Postemballage 5,0 %
Hygien och Industritorkartiklar 5,0 %

Prisjusteringar kan även komma att ske på enstaka artiklar utanför dessa produktgrupper.

Observera att denna prisjustering gäller packaging, vilket inte ingick i vårt generella aviseringsbrev i september.

Hör gärna av dig till våra säljare för mer detaljerad information om prisjusteringen.

Nya priser träder i kraft 28 oktober 2015

Med vänliga hälsningar

Antalis AB