om oss

2020/02/05

Finsk pappersindustri är sedan den 27 januari 2020 uttagen i strejk.

Partnerna förhandlar men har ännu inte lyckats nå en lösning. Effekterna påverkar hela Europa och alla andra leverantörer både inom finpapper och kartong, ex SAPPI, Stora Enso, UPM m.fl. med mycket förlängda leveranstider och bristsituationer.

Man har nu angivit att strejken kan pågå upp till fyra veckor. Vi följer naturligtvis utvecklingen och hoppas att en överenskommelse nås så snart som möjligt. 

Vi gör allt vi kan för att våra kunder ska bli så lite drabbade som möjligt och har höjt våra inköp samt lager av ersättningsprodukter för att säkerställa att vi i största mån ska kunna täcka våra kunders behov även om strejken blir långvarig. 

De förlängda leveranstiderna från övriga bruk i Europa skapar dock problem att säkerställa rätt lagernivåer. Vi vill därför informera om att detta kan påverka våra leveranstider av både bestruket samt obestruket papper.

Inneliggande order för direktleverans från bruk som skall levereras närmaste veckorna kommer påverkas. Har du frågor angående inneliggande direkt order eller annat ber vi dig kontakta din säljare hos oss för ytterligare information.


Med vänliga hälsningar  


Antalis AB
paperman