om oss

Avisering om prisförändring

2020/02/21
Avisering om prisförändringar 2020-03-23
 
Ökande kostnader samt höjningar från våra leverantörer som negativt påverkar vår lönsamhet inom vissa produktsegment tvingar oss att genomföra prisjusteringar. 
Det berör i nuläget framförallt mindre produktgrupper. Vi är därför tvingade att avisera om 2-4% prishöjning på utvalda delar av vårt sortiment.
 
Med vänliga hälsningar

Antalis AB

Jonas Palmgren
Jonas Palmgren
Commercial Director 

 

 

paperman