om oss

Avisering om prisförändring

2021/02/01
Avisering om prishöjningar 1 mars 2021
 
Våra leverantörer har på grund av dålig lönsamhet och kraftigt stigande kostnader för framförallt råvaror och logistik tvingats genomföra prishöjningar. 
Till följd av detta tvingas vi genomföra en prishöjning inom flertalet produktområden. Prishöjningen omfattar alla förpackningstyper. 
 
Nedanstående produktområden berörs:
 
Bestruket papper 
Obestruket papper
Kontorspapper
Grafisk kartong
Storformatsprodukter
Självhäftande, kuvert 
Förpackningsmaterial
 
Prishöjningarna blir 6–10% och genomförs för leveranser från och med 1 mars 2021. 
Prisjusteringar kommer även att ske inom vissa specialområden utöver nämnda produktgrupper. 
 
Justeringar kan även genomföras för vissa specialformat och ytvikter samt för vissa av våra servicetjänster.
Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.
 
 
Jonas Palmgren

Antalis AB
Jonas Palmgren, Commercial Director 

paperman