om oss

Avisering om prishöjning 3 juni 2019

2019/05/03

Avisering om prishöjningar 3 Juni 2019

En fortsatt utveckling av kraftigt ökade kostnader för råvaror, energi och logistik medför att vi till följd av detta tvingas genomföra en prishöjning inom flera produktområden. Kostnadsökningarna drivs av flera olika faktorer så som råvaruprishöjningar, dieselpriser som ökat 10% senaste året och en akut chaufförsbrist i hela Europa. Nya arbetstidsregler för chaufförer har även inneburit att fraktpriserna blivit dyrare samt att möjligheten att hitta snabba transporter har försvårats. Nedanstående produktområden berörs:

• Bestruket papper i ark/rullar
• Obestruket papper i ark/rullar
• Grafisk kartong
• Storformatsprodukter
• Självhäftande, kuvert
• Förpackningsmaterial

Prishöjningarna blir mellan 2–5% och genomförs för leveranser från och med 3 juni. Prisjusteringar kommer även att ske inom vissa specialområden utöver nämnda produktgrupper. Justeringar kan även genomföras för vissa format och ytvikter samt för vissa av våra tjänster. Vi är även på grund av ovan nämnda faktorer tvingade att höja vårt distributions- och energitillägg från nuvarande 2,9% till 3,9% och även detta sker från den 3 Juni 2019. Aktuella priser hittar du på vår hemsida. Kontakta gärna din säljare för mer detaljerad information kring prishöjningen.
 

Med vänliga hälsningar

Antalis AB

Jonas Palmgren
Jonas Palmgren
Commercial Director 

 

 

paperman