om oss

Optionsavtal tecknat med Kokusai Pulp och Paper för köp av Antalis

2020/03/31
Kokusai Pulp och Paper har tecknat ett bindande optionsavtal för köp av alla aktier som innehas av Sequana, Antalis majoritetsaktieägare, ett aktieköpeavtal för köp av alla aktier som innehas av Bpifrance Participations, samt ett omstruktureringsavtal med Antalis befintliga kreditgivare. När de aviserade transaktionerna har avslutats kommer Kokusai Pulp and Paper att ge ett förenklat erbjudande om kontant anbud på alla kvarvarande aktier i Antalis.

 

Hakan_Askenberger_3.png
- Vi ser mycket positivt på nyheten om en ny potentiell ägarstruktur för Antalis-gruppen. Det japanska företag Kokusai Pulp and Paper passar Antalis på ett fint sätt både geografisk, där vi nu får en starkare täckning över fler kontinenter och strategisk där vi delar en gemensam målbild, kommenterar Håkan Askenberger, vd Antalis AB.

 
Kokusai Pulp and Paper (KPP) är en ledande japansk pappersdistributionskoncern med verksamhet i Japan, Asien och Australien med en omsättning på cirka 3,2 miljarder euro. KPPs aktier är noterade på Tokyo Stock Exchange (Kabutochō, Tokyo, ISIN JP3293350009).KPPs förvärv av Antalis förväntas skapa en världsledande aktör inom distribution av papper, förpackning och visuell kommunikation på fyra kontinenter - Asien, Europa, Australien och Latinamerika - med ett stärkt erbjudande av produkter och tjänster till sina kunder och leverantörer i alla sektorer och geografier. Den nybildade koncernen kommer ha en årlig omsättning på cirka 5,3 miljarder euro, inklusive 3,3 miljoner ton sålt papper.
 
Säljoptionsavtalet undertecknades den 31 mars 2020 av Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (Tokyo, Japan, nedan kallad ”KPP”), den ledande pappersdistributören i Japan, Asien och Australien för köp av alla aktier som innehas av Sequana, Antalis majoritetsaktieägare, representerande 75,2% av aktiekapitalet och 82,5% av rösterna, till ett pris av 0,10 euro per aktie. Antalis informerades också att KPP och Bpifrance Participations undertecknade ett aktieköpavtal den 31 mars 2020 enligt vilket KPP skulle köpa alla de aktier som innehas av Bpifrance Participations, vilket representerade 8,5% av Antalis aktiekapital och rösträtt till ett pris av 0,40 euro per aktie, med förbehåll för överföring av de aktier som Sequana innehar till KPP.
 
Antalis styrelse välkomnar den planerade kombinationen med KPP, vilket markerade den framgångsrika avslutningen av Antalis sökande efter en ny aktieinnehavsstruktur som syftar till att stödja genomförandet av dess strategiska plan. Det förvärvsförslag som lämnats in av KPP valdes efter en öppen och konkurrenskraftig process. Hervé Poncin, koncernchef för Antalis, kommenterar: - Antalis, dess ledning och anställda är mycket nöjda med den här kombinationen med KPP som gör det möjligt att öppna ett nytt kapitel i vår internationella utveckling. Det kommer att ge Antalis de nödvändiga medlen för att stödja dess utveckling och stärka vår marknadsposition. 
 

För mer information kontakta
Håkan Askenberger, vd Antalis AB, Hakan.Askenberger@antalis.com, +46 70 6450690
Linda Ternstedt, Scandinavian Marketing Manager, linda.ternstedt@antalis.com, +46 70 2106964


Om Antalis 
Antalis är ledande inom B2B-distribution av papper (nummer 1 över hela världen utanför USA) och industriell förpackning, och nummer två inom distributionen av visuella kommunikationsmedier i Europa. År 2019 rapporterade koncernen en försäljning på 2,1 miljarder euro och sysselsatte 4 700 personer som betjänade över 115 000 kunder i 39 länder. Genom sina 117 distributionscenter levererar Antalis cirka 11 000 leveranser per dag över hela världen och distribuerade 1,1 miljoner ton papper 2019.

 

paperman