om oss

 
visual

Prisavisering 

2014/11/11

Avisering om prishöjning 14 november 2014.   Pga. brist på IPA i hela Europa har våra leverantörer aviserat oss om prishöjningar. Vi tvingas därför att höja våra priser med 14% från och med den 14 november 2014. Hör gärna av dig till våra säljare för mer detaljerad information om prishöjningen.   Me...

Läs mer
visual

Prisavisering 

2014/12/05

Avisering om prishöjning 7 januari 2015.   Flertalet av våra leverantörer kommer att genomföra prishöjningar från årsskiftet vilket påverkar många olika produktområden i vårt sortiment. Orsaken till den breda omfattningen av prishöjningen är den svenska valutans försvagning mot Euro.   Som en följd ...

Läs mer
visual

Prisavisering 

2015/03/12

Avisering om prishöjning 12 mars 2015.   Våra leverantörer kommer att genomföra prishöjningar på sina produkter i storleksordningen 6 – 10% beroende på kvaliteter. Anledningen är att råvarukostnaderna har stigit och den Svenska kronans negativa utveckling mot USD och Euro drabbar bruken och oss hårt...

Läs mer
visual

Prisavisering Packaging

2015/03/31

Avisering om prishöjning 31 mars 2015.   Våra leverantörer kommer att genomföra prishöjningar på sina produkter i storleksordningen 4 - 8 % beroende på kvaliteter. Anledningen är att råvarukostnaderna har stigit samtidigt som den svenska kronans negativa utveckling mot USD och Euron drabbar våra lev...

Läs mer
visual

 Avisering om prishöjningar 1 juli 2017

2017/05/31

Avisering om prishöjningar juli 2017. Det är fortfarande obalans på marknaden mellan tillgång och efterfrågan på obestruket papper i allmänhet och kontorspapper i synnerhet. Den kapacitetsminskning som genomfördes 2015 har gjort att bruken är fullbelagda med en leveranstid om 10-12 veckor som följd....

Läs mer